This page in English
Laddar profil information

Om mig

Charlotta Nilsen (Med. Dr) är forskare i den socialgerontologiska gruppen vid Aging Research Center. Hon har en filosofie magister i gerontologi och medicine kandidat i folkhälsovetenskap med inriktning epidemiologi, genus och hälsoekonomi.

Forskningsbeskrivning

Charlotta försvarade sin avhandling i januari 2018. Det övergripande syftet med hennes avhandling var att undersöka långsiktiga samband mellan psykosociala arbetsförhållanden och komplexa hälsoproblem (att ha svåra problem i olika hälsoområden), fysisk funktionsförmåga och fysiska, sociala, intellektuella och kulturella fritidsaktiviteter i hög ålder, med 20 till 24 års uppföljningstid. Syftet var även att undersöka om känsla av sammanhang (KASAM), det vill säga att uppleva livet som meningsfullt, hanterbart och begripligt, påverkade sambandet mellan psykosociala arbetsförhållanden och dödlighet. Andra forskningsområden: ett hälsosamt och aktivt åldrande, samt att åldras i hemmet (‘aging in place’).

Laddar publikationer

Karta