This page in English
Laddar profil information

Om mig

Catharina Lavebratt är docent i medicinsk genetik vid institutionen för molekylär medicin och kirurgi, Karolinska Institutet och leder forskargruppen Neurogenetik tillsammans med professor Martin Schalling, och är verksam i centrum för molekylär medicin (CMM) vid Karolinska Universitetssjukhuset, Solna. Hennes forskningsintresse är att förstå molekylära mekanismer bakom psykiatriska störningar för att möjliggöra bättre diagnos, prevention och individualiserad behandling. Hon leder för en randomiserad klinisk studie (RCT) av ADHD med fokus på tarmfloran. Hon är ansvarig för de molekylära workpackages i fyra kliniska eller naturalistiska populationsbaserade studier av depression och ångest (www.REGASSA.se, www.kupolstudien.se, PART) och psykos (FitForLife) varav två är RCTs, samt samarbetar med kliniskt verksamma psykiatriker och psykologer som har kliniska kohorter, främst med patienter diagnosticerade med bipolär sjukdom eller psykos. Hon använder en modell av depression-likt beteende för att möjliggöra studier i hjärnvävnad i samarbete med prekliniska forskare. Catharina har varit huvudhandledare för 7 doktorander med examen, varav de flesta har inlett en forskarkarriär, och hon har skrivit 107 internationella vetenskapliga artiklar, som är första eller sista författare på 59% av dem. Forskargruppen hon leder tillsammans med Martin Schalling har 20 medlemmar, inklusive anslutna kliniska forskare. Hon handleder för närvarande 5 doktorander och 2 postdoktorala forskare. KI Extern Research Evaluation (ERA) utvärderade grupp Neurogenetik som excellent.

Catharina är Studierektor för forskarutbildningen vid Institutionen för molekylär medicin och kirurgi.

Forskningsbeskrivning

Forskargruppsledare för gruppen Neurogenetik

Länkar

Laddar publikationer