This page in English
Laddar profil information

Om mig

Jag är sociolog och har arbetat som forskare vid Aging Research Center (ARC), sedan 2004. Idag är jag universitetslektor och verksam inom den socialgerontologiska gruppen vid ARC. Innan jag kom till ARC var jag doktorand och forskare vid Institutet för Social Forskning vid Stockholms Universitet (SU). Jag är docent i sociologi sedan 2009.
Jag är projektledare och ansvarig för planeringen och genomförandet av Undersökningen om äldres levnadsvillkor – SWEOLD. SWEOLD är en longitudinell riksrepresentativ undersökning av Sveriges äldre befolkning.
Jag är sedan 2008 studierektor för Forskarskolan om Hälsa och Åldrandet vid ARC. Jag är även kursansvarig för kursen Samhälle och Hälsa som ges inom ramen för psykologprogrammet på KI.

Utbildning

Docent i sociologi, Stockholms Universitet, 2009

Filosofie doktor i sociologi, Stockholms Universitet, 2001

Avhandling: Still in touch. Family contact, activities and health among elderly in Sweden, Institutet för Social Forskning, Stockholms Universitet, 2001

Filosofie kandidatexamen på beteendevetenskaplig utredarlinje med inriktning mot utredningssociologi, Stockholms Universitet, 1991

Forskningsbeskrivning

Jag har under många år forskat kring äldre personers levnadsförhållanden. Mina forskningsintressen kan kategoriseras inom följande områden: hälsa och hälsotrender; bestämningsfaktorer för hälsa och ojämlikhet i hälsa, sociala och ekonomiska levnadsförhållanden; socialt deltagande och ensamhet; och utbytet av tid och pengar mellan äldre föräldrar och deras vuxna barn.
Ett annat forskningsintresse är de metodologiska utmaningar som uppkommer i undersökningar om äldres hälsa och levnadsvillkor. Vi studerar bland annat hur väl olika samhällsgrupper är representerade i både tvärsnitts- och longitudinella studier och i vilken utsträckning undersökningsdesignen och bortfallet påverkar studieresultaten.
Jag är huvudhandledare för två doktorander vi SU och jag har tidigare varit bihandledare till två doktorander som disputerat vid KI respektive SU.

Laddar publikationer

Händelser

Äldrevård på lika villkor?

08 mar 2018 - 09:00
Sandlersalen, ABF-huset, Sveavägen 41