This page in English
Laddar profil information

Om mig

Jag är doktorand på laboratoriemedicin, klinisk farmakologi. Jag har ett uppdrag som adjungerad klinisk adjunkt på biomedicinska analytikerutbildningen. Uppdraget innebär bland annat att jag är ansvarig för den övergripande planeringen av den verksamhetsförlagda utbildningen för biomedicinska analytikerstudenter samt utbildar och handleder huvudhandledare på laboratoriet.

Forskningsbeskrivning

Jag forskar inom ett område som kallas för nya matriser inom monitorering av läkemedel. Det handlar om att utforska huruvida det går att utföra koncentrationsanalys av läkemedel från blod som är droppat på filterpapper. Målet är att se om det är möjligt att erbjuda patienter möjlighet att utföra provtagning själva i hemmet så att de slipper åka till en provtagningscentral. Mitt forskningsprojekt heter: ” Dried blood spots; possibilities as an alternative matrix in therapeutic drug monitoring for patient care and clinical research”

Det finns två publikationer:

Linder, C., Andersson, M., Wide, K., Beck, O., & Pohanka, A. (2015). A LC – MS / MS method for therapeutic drug monitoring of carbamazepine , lamotrigine and valproic acid in DBS. Bioanalysis, 7(16), 2031–2039.

Linder, C., Wide, K., Walander, M., Beck, O., Gustafsson, L. L., & Pohanka, A. (2016). Comparison between dried blood spot and plasma sampling for therapeutic drug monitoring of antiepileptic drugs in children with epilepsy: A step towards home sampling. Clinical Biochemistry. http://doi.org/10.1016/j.clinbiochem.2016.12.008

 

Akademiska priser och utmärkelser

Biomedicinsk analytikerprogrammets pedagogiska pris "Guldpipetten", handledarpriset 2010.

 

Dokument

Länkar

Laddar publikationer