This page in English
Laddar profil information

Om mig

Jag föddes 1973 i Göteborg. Jag utbildades vid Göteborgs Universitet och tog min läkarexamen 2001. Därefter flyttade jag till Stockholm och genomgick min specialistutbildning på Södersjukhuset och blev sedermera specialist i Internmedicin 2007 och i Endokrinologi och Diabetes 2010. Jag har sedan dess fortsatt att arbeta kliniskt på Södersjukhuset, som överläkare sedan 2016.

Jag försvarade min avhandling vid Karolinska Institutet 2009 och blev docent 2016. Sedan 2018 delar jag min kliniska tjänst med att ansvara för forskarutbildningen på Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset.

Forskningsbeskrivning

År 2009 försvarade jag min avhandling ”Drug-related problems with special emphasis on drug-drug interactions”. Avhandlingen fokuserar på farmakogenetiska, farmakokinetiska samt epidemiologiska aspekter på biverkningar i första hand relaterade till psykoaktiva läkemedel. Sedan disputationen har min forskning i huvudsak varit registerbaserad. Flera projekt har involverat det nationella läkemedelsregistret med hjälp av vilket vi undersökt förskrivningsmönster men också effekter på kliniska utfall.

Genom att kombinera det nationella läkemedelsregistret med Auricula och Journalia, register som innehåller information rörande patienter som behandlas med antikoagulantia, har vi etablerat en kohort med över 100 000 individer som behandlas med warfarin. Denna kohort utgör en unik möjlighet till ett slags storskalig epidemiologisk Therapeutic Drug Monitoring approach och att studera effekten av att kombinera olika läkemedel med warfarin. Hittills har vi publicerat data på effekten av insättning av karbamazepin samt amiodaron. Fyra av 5 warfariniserade patienter där behandling med karbamazepin initierades hamnade subterapeutiskt i INR under 3-5 veckor. För att kompensera för den ökade omsättningen uppjusterades warfarindosen sedermera med 49 %. Rörande amiodaron, en kraftfull hämmare av flera enzym som är viktiga för läkemedelsomsättning, kunde vi notera den omvända effekten med ett övergående supraterapeutiskt INR samt en kompensatorisk dossänkning under de närmast följande veckorna. Kunskapen är viktig för att minska risken för allvarliga blödningar eller tromboemboliska komplikationer till följd av en förändrad antikoagulation. Vi planerar framöver att titta på effekten av flera ytterligare läkemedel.

Ett annat projekt fokuserar på olika aspekter av hyponatremi. Vi har nyligen etablerat en kohort med över 14 000 individer som sjukhusvårdats p.g.a. hyponatremi. Genom en fall-kontroll design har vi studerat associationer mellan behandling med antidepressiva läkemedel och hyponatremiorsakad sjukhusinläggning. Resultaten indikerade ett starkt samband mellan behandling med Selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI), venlafaxin och hyponatremiorsakad slutenvård vilken exklusivt kunde kopplas till nyinsatt behandling. Rörande patienter som drabbas av hyponatremi där man kan identifiera en nyinsatt behandling med SSRI bör denna följaktligen sättas ut. Däremot, i fall där behandlingen har pågått sedan en längre tid borde man möjligen låta behandlingen vara och istället leta andra orsaker. Projektet har stor potential. Ett framtida focus är att undersöka effekten av andra läkemedel för kliniskt betydande hyponatremi. Ett annat är att följa kohorten framåt över tid vilket blir intressant ur flera aspekter. Exempelvis planerar vi att jämföra mortaliteten mellan fall och kontroller.

 

 

Publikationer

Differences in Associations of Antidepressants and Hospitalization Due to Hyponatremia
Farmand S, Lindh Jd, Calissendorff J, Skov J, Falhammar H, Nathanson D, et al
The American journal of medicine 2018;131(1):56-63

The effect of amiodarone on warfarin anticoagulation: a register-based nationwide cohort study involving the Swedish population
Holm J, Lindh Jd, Andersson Ml, Mannheimer B
Journal of thrombosis and haemostasis : JTH 2017;15(3):446-453

No Effect of High-Dose Vitamin D Treatment on β-Cell Function, Insulin Sensitivity, or Glucose Homeostasis in Subjects With Abnormal Glucose Tolerance: A Randomized Clinical Trial
Wagner H, Alvarsson M, Mannheimer B, Degerblad M, Östenson Cg
Diabetes care 2016;39(3):345-52

Risperidone and Venlafaxine Metabolic Ratios Strongly Predict a CYP2D6 Poor Metabolizing Genotype
Mannheimer B, Haslemo T, Lindh Jd, Eliasson E, Molden E
Therapeutic drug monitoring 2016;38(1):127-34

The effect of carbamazepine on warfarin anticoagulation: a register-based nationwide cohort study involving the Swedish population
Mannheimer B, Andersson Ml, Järnbert-pettersson H, Lindh Jd
Journal of thrombosis and haemostasis : JTH 2016;14(4):765-71

[Few drugs dominate among clinically important interactions. Swedish register study lists problem drugs]
Holm J, Eiermann B, Eliasson E, Mannheimer B
Lakartidningen 2015;112():-

Limited value of long-term biochemical follow-up in patients with adrenal incidentalomas-a retrospective cohort study
Yeomans H, Calissendorff J, Volpe C, Falhammar H, Mannheimer B
BMC endocrine disorders 2015;15():6-

No impact of vitamin D on the CYP3A biomarker 4β-hydroxycholesterol in patients with abnormal glucose regulation
Mannheimer B, Wagner H, Östenson Cg, Diczfalusy U
PloS one 2015;10(4):e0121984-

[Vitamin D intoxication caused by drugs bought online. Sky high daily dosage for six months resulted in severe hypercalcemia]
Mannheimer B, Törring O, Nathanson D
Lakartidningen 2015;112():-

Adherence to guidelines for avoiding drug interactions associated with warfarin--a Nationwide Swedish Register Study
Lindh Jd, Andersson Ml, Mannheimer B
PloS one 2014;9(5):e97388-

A limited number of prescribed drugs account for the great majority of drug-drug interactions
Holm J, Eiermann B, Eliasson E, Mannheimer B
European journal of clinical pharmacology 2014;70(11):1375-83

Risperidone metabolic ratio as a biomarker of individual CYP2D6 genotype in schizophrenic patients
Mannheimer B, Holm J, Koukel L, Bertilsson L, Osby U, Eliasson E
European journal of clinical pharmacology 2014;70(6):695-9

[Acute adrenal insufficiency. Easy to miss Waterhouse-Friderichsen syndrome, as shown in two cases]
Wijesekara N, Falhammar H, Rzewuski M, Volpe C, Calissendorff J, Mannheimer B
Lakartidningen 2013;110(41):1807-8

Adherence to drug label recommendations for avoiding drug interactions causing statin-induced myopathy--a nationwide register study
Settergren J, Eiermann B, Mannheimer B
PloS one 2013;8(8):e69545-

The impact of interacting drugs on dispensed doses of warfarin in the Swedish population: A novel use of population based drug registers
Andersson Ml, Lindh Jd, Mannheimer B
Journal of clinical pharmacology 2013;53(12):1322-7

UGT1A4*3 Encodes Significantly Increased Glucuronidation of Olanzapine in Patients on Maintenance Treatment and in Recombinant Systems
Haslemo T, Loryan I, Ueda N, Mannheimer B, Bertilsson L, Ingelman-sundberg M, et al
CLINICAL PHARMACOLOGY & THERAPEUTICS 2012;92(2):221-7

Carriers of the UGT1A4 142T > G gene variant are predisposed to reduced olanzapine exposure-an impact similar to male gender or smoking in schizophrenic patients
Ghotbi R, Mannheimer B, Aklillu E, Suda A, Bertilsson L, Eliasson E, et al
EUROPEAN JOURNAL OF CLINICAL PHARMACOLOGY 2010;66(5):465-74

Drug-drug interactions that reduce the formation of pharmacologically active metabolites: a poorly understood problem in clinical practice
Mannheimer B, Eliasson E
JOURNAL OF INTERNAL MEDICINE 2010;268(6):540-8

Nationwide drug-dispensing data reveal important differences in adherence to drug label recommendations on CYP2D6-dependent drug interactions
Mannheimer B, Wettermark B, Lundberg M, Pettersson H, Von Bahr C, Eliasson E
BRITISH JOURNAL OF CLINICAL PHARMACOLOGY 2010;69(4):411-7

["Silent" interactions are often missed. Different combinations of pharmaceuticals can result in non-drug effect]
Mannheimer B, Eliasson E
Lakartidningen 2010;107(22):1459-

How Drug-Drug Interactions Related to Serotonin Reuptake Inhibitors Affect Drug Dispensing: A Population-Based Study
Mannheimer B, Wettermark B, Lundberg M, Pettersson H, Von Bahr C, Eliasson E
PHARMACOEPIDEMIOLOGY AND DRUG SAFETY 2009;:S242-S242

HOW DRUG-DRUG INTERACTIONS RELATED TO SEROTONIN REUPTAKE INHIBITORS AFFECT DRUG DISPENSING: A POPULATION-BASED STUDY
Mannheimer B, Wettermark B, Lundberg M, Pettersson H, Von Bahr C, Eliasson E
BASIC & CLINICAL PHARMACOLOGY & TOXICOLOGY 2009;:68-69

A clinical evaluation of the Janus Web Application, a software screening tool for drug-drug interactions
Mannheimer B, Ulfvarson J, Eklof S, Bergqvist M, Von Bahr C
EUROPEAN JOURNAL OF CLINICAL PHARMACOLOGY 2008;64(12):1209-14

Impact of multiple inhibitors or substrates of cytochrome P450 2D6 on plasma risperidone levels in patients on polypharmacy
Mannheimer B, Von Bahr C, Pettersson H, Eliasson E
THERAPEUTIC DRUG MONITORING 2008;30(5):565-9

[Right-sided hydrothorax--the only sign of ovarian hyperstimulation syndrome]
Mannheimer B, Wramsby M
Lakartidningen 2007;104(3):132-3

The validation of a new quality of life questionnaire for patients with congestive heart failure - an extension of the Cardiac Health Profile
Mannheimer B, Andersson B, Carlsson L, Wahrborg P
SCANDINAVIAN CARDIOVASCULAR JOURNAL 2007;41(4):235-41

An evaluation of the Janus Web Application: A computer program used for screening for drug-drug interactions
Mannheimer B, Ulfvarson J, Eklof S, Bergqvist M, Von Bahr C
PHARMACOEPIDEMIOLOGY AND DRUG SAFETY 2006;15(4):287-288

Descriptive study and pharmacoterapeutic advisory intervention at a medicine clinic of a large hospital in Stockholm
Mannheimer B, Ulfvarson J, Bergqvist M, Von Bahr C
PHARMACOEPIDEMIOLOGY AND DRUG SAFETY 2006;:S154-S154

Drug-related problems and pharmacotherapeutic advisory intervention at a medicine clinic
Mannheimer B, Ulfvarson J, Eklof S, Bergqvist M, Andersen-karlsson E, Pettersson H, et al
EUROPEAN JOURNAL OF CLINICAL PHARMACOLOGY 2006;62(12):1075-81

Visa alla publikationer