This page in English
Laddar profil information

Om mig

Jag är docent i barnpsykiatri, leg. läkare samt psykoanalytiker och barnanalytiker (International Psychoanalytic Association). Min forskning och publikationer (böcker och artiklar) fokuserar på:

(1) Utvärdering av olika psykoterapimetoder inom föräldra-spädbarns-området

(2) Utveckling av sådana metoder

(3) integrering av olika teorier (psykoanalys, anknytning, utvecklingspsykologi) som stödjer dessa behandlingsmetoder

(4) integrering av psykologisk föräldra-spädbarns-hälsovård i den vanliga spädbarnshälsovården

(5) förstå psykoterapins roll inom behandlingen av barn med ADHD

Utbildning

Leg. läk., Spec. Allm. Psykiatri

Psykoanalytiker (medl. International Psychoanalytic Association)

Forskarutbildning vid Enh. f Barn- och Ungdomspsykiatri, KI

Docent i barnpsykiatri, KI

Forskningsbeskrivning

(1) Använda RCT metod för att utvärdera mor-spädbarns-psykoanalytisk behandling. En annan studie använder kvantitativ ich kvalitativ metod för att undersöka psykodynamiska korttids-interventioner på BVC

 (2) Utveckla korttids-psykoterapi på BVC och beskriva den i vetenskapliga och populärvetenskapliga publikationer

(3) Olika teorier inom psykisk spädbarnshälsovård behöver integreras. Några teorier baseras på observations-forskning, andra på terapeutisk intuition och dialog. Båda perspektiven är nödvändiga men behöver integreras bättre.

(4) Sjösatt ett projekt, “Tryggare kan flera vara – Psykodynamiska konsultationer och handledning på BVC”. Stöds av Allmänna Arvsfonden och innebär att kvalificerade terapeuter placeras på BVC för att handleda sjuksköterskor och erbjuda korttids-konsultationer till barn och föräldrar

(5) Utarbeta psykologiska modeller för att beskriva ADHD-barns erfarenheter i psykoterapi

Pedagogiska meriter

Jag höll 2013-14 på Enheten för Reproduktiv Hälsa, KI, tillsammans med leg. psykoterapeut och Med.Dr. Monica Hedenbro, en kurs "Att möta blivande och nyblivna föräldrar med barn: Introduktion till perinatal psykiatri". Målgruppen var MVC- och BVC- sjuksköterskor, läkare, socionomer, m.fl. vårdyrkeskategorier. Kursen repriseras på KI i två omgångar, HT 2016 och VT 2017.

Akademiska priser och utmärkelser

Imre Szecsödys Stiftelses pris för framstående arbete inom området forskning och utbildning med psykoanalytisk anknytning

Dokument

Länkar

Laddar publikationer

Karta