This page in English
Laddar profil information

Om mig

 • Universitetssjuksköterska och omvårdnadsansvarig för FOUU, Tema barn och kvinnosjukvård, Karolinska Universitetssjukhuset
 • Forskargruppledare, enheten för klinisk pediatrik, KI
 • Gruppledare för specilistsjuksköterskeutbildning i barn och ungdomars hälsa, KI

Forskningsbeskrivning

Projekt:

 • PreventADALL – prevention av allergi och atopisk dermatit hos barn, randomiserad kontrollerad födelsekohort
 • Asthmatuner – ett egenvårssystem för astma
 • Asthmatuner Diagnosis – digitalt verktyg för diagnos av astma
 • Inhalationsappen – digital mätning och återkoppling av inhalationsteknik
 • U-Biopred – identifiering av markörer för svår astma
 • PULMM – uppföljning av prematurt födda barn med lungfunktion och mätning av bronkiell hyperreaktivitet
 • STOPPA – tvilling studie för prevention och prediktion av astma
 • Blodprover med pre-analytiska fel och patientsäkerhet
Laddar publikationer

Map

View map

Karolinska vägen 37A
Stockholm