This page in English
Laddar profil information

Om mig

Jag är legitimerad operationssjuksköterska med en doktorsexamen i medicinsk vetenskap och disputerade 2013.

Jag arbetar på KI SÖS som adjunkt inom sjuksköterskeprogrammet och specialistsjuksköterskeprogrammet i kirurgisk vård och i ambulanssjukvård samt ger kurser inom uppdragutbildning.

Jag är även studierektor för KI SÖS Kliniska Forskarskola.

Jag har uppdrag åt Södersjukhuset, Vo Specialistvård som Kliniska Forskningsledare med övergripande FoUUi-ansvar samt arbetar  på Sårcentrum Södersjukhuset som FoUU-ledare med forskning och utbildning inom sårområdet, och är i klinisk tjänst framförallt vid arbete med de kirurgiska ingreppen som genomförs på operationssal på Sårcentrum.

Forskningsbeskrivning

  • INFECT: Långtidsuppföljning av patienter drabbade av nekrotiserande fascit, samt deras närstående. Intervjustudie samt enkätstudie om livskvalitet efter att ha drabbats av denna sjukdom. Detta är en spin-off studie från den stora europeiska INFECT-studien och är ett samarbete mellan Stockholm, Göteborg och Köpenhamn.
  • Wound-QoL: Översättning och validering av ett sårspecifikt livskvalitetsinstrument. Genomförs på Sårcentrum
  • Amputationsstudien: Behandlingsresultat och komplikationer i samband med kärlkirurgi samt patienternas upplevelse av att ha blivit amputerade. Bihandledare till doktorand Eva Torbjörnsson på Vo Kirurgi, Södersjukhuset.

Publikationer

Translation and Validation of a Wound-specific, Quality-of-life Instrument (The Wound-QoL) in a Swedish Population
Fagerdahl Am, Bergström G
Ostomy/wound management 2018;64(5):40-46

Clinical supervision in perioperative nursing education in Sweden - A questionnaire study
Crafoord Mt, Fagerdahl Am
Nurse education in practice 2017;24():29-33

EWMA Document: Negative Pressure Wound Therapy
Apelqvist J, Willy C, Fagerdahl Am, Fraccalvieri M, Malmsjö M, Piaggesi A, et al
Journal of wound care 2017;26(Sup3):S1-S154

Images of suffering depicted in diaries of family caregivers in the acute stage of necrotising soft tissue infection: A content analysis
Egerod I, Andersson Ae, Fagerdahl Am, Knudsen Ve
Intensive & critical care nursing 2017;41():57-62

The patient's experience of amputation due to peripheral arterial disease
Torbjörnsson E, Ottosson C, Blomgren L, Boström L, Fagerdahl Am
Journal of vascular nursing : official publication of the Society for Peripheral Vascular Nursing 2017;35(2):57-63

The Patient's Conceptions of Wound Treatment with Negative Pressure Wound Therapy
Fagerdahl Am
Healthcare (Basel, Switzerland) 2014;2(3):272-81

Translation and validation of the wound-specific quality of life instrument Cardiff Wound Impact Schedule in a Swedish population
Fagerdahl Am, Boström L, Ulfvarson J, Bergström G, Ottosson C
Scandinavian journal of caring sciences 2014;28(2):398-404

Patients' Experience of Advanced Wound Treatment-A Qualitative Study
Fagerdahl Am, Bostrom L, Ottosson C, Ulfvarson J
WOUNDS-A COMPENDIUM OF CLINICAL RESEARCH AND PRACTICE 2013;25(8):205-11

Risk Factors for Unsuccessful Treatment and Complications With Negative Pressure Wound Therapy
Fagerdahl Am, Bostrom L, Ulfvarson J, Ottosson C
WOUNDS-A COMPENDIUM OF CLINICAL RESEARCH AND PRACTICE 2012;24(6):168-77

Negative Pressure Wound Therapy - A Descriptive Study
Wallin Am, Bostrom L, Ulfvarson J, Ottosson C
OSTOMY WOUND MANAGEMENT 2011;57(6):22-9