This page in English
Laddar profil information

Om mig

Jag är biostatistiker och epidemiolog med forskningsintressen främst inom reproduktionsepidemiologi och cancerepidemiologi.

Utbildning

  • 2016, PhD (medicinsk vetenskap), Karolinska Institutet.
  • 1999, MSc (matematisk statistik), Stockholms Universitet.

Forskningsbeskrivning

Min forskning handlar om cancer och reproduktionsfaktorer, med särskilt fokus på graviditetsnära cancer, dvs cancer som diagnosticeras under eller inom 2 år efter graviditet. Forskningsfrågorna vi vill besvara handlar om incidenstrender, riskmönster före och efter graviditet, tumörmarkörer och prognos, samt hur dessa varierar med mammans ålder och tidigare barnafödande. Jag har också ett vidare intresse av reproduktionsfaktorer (antal barn, IVF, ålder vid barn, förlossningskomplikationer) och cancerrisk, samt hur barnafödandet påverkas hos unga canceröverlevare. Pga förbättrade behandlingar och överlevnad är det viktigt att utvärdera vilka möjligheter unga kvinnor och män har att bilda familj efter cancer.

Mitt andra forskningsområde rör bröstcancer hos kvinnor. Jag studerar hur överlevnaden förbättrats över tid, och vilka patient- och tumörfaktorer som påverkar överlevnaden. I detta arbete samarbetar jag med kliniker på Karolinska Universitetssjukhuset, samt med forskare på Cancer Registry of Norway.

Som statistiker är mina forskningsintressen hur man på bästa sätt kan använda registerdata för att skatta sjukdomsrisker i befolkningen, bl a genom att använda smartare studiedesigner och statistiska metoder.

Mer information om mig och min forskning finns på den engelskspråkiga sidan.

 

Tillämpad biostatistiker

Som tillämpad biostatistiker arbetar jag inom flera olika forskningsprojekt på MEB. Exempel på sådana projekt är: sjukskrivningar hos bröstcancerpatienter, diagnosmetoder för bröstcancer, IVF och neuroutveckling, sociala generationsskillnader i mortalitet, sömnstörningar och risk för demens, HPV och cervixcancer, långtidseffekter av bröstcancerbehandling.

Laddar publikationer

Karta