This page in English
Laddar profil information

Om mig

Jag är biostatistiker och epidemiolog med forskningsintressen inom reproduktionsepidemiologi och cancerepidemiologi.

Utbildning

  • 2016, PhD (medicinsk vetenskap), Karolinska Institutet.
  • 1999, MSc (matematisk statistik), Stockholms Universitet.

Forskningsbeskrivning

Min forskning handlar om cancer och reproduktionsfaktorer, med särskilt fokus på graviditetsnära cancer, dvs cancer som diagnosticeras under eller inom 2 år efter graviditet. Jag har också ett vidare intresse av reproduktionsfaktorer (antal barn, IVF, ålder vid barn, förlossningskomplikationer) och cancerrisk, samt hur barnafödandet påverkas hos unga canceröverlevare. Pga förbättrade behandlingar och överlevnad är det viktigt att utvärdera vilka möjligheter unga kvinnor och män har att bilda familj efter cancer.

Mitt andra forskningsområde rör bröstcancer hos kvinnor. Jag studerar hur överlevnaden förbättrats över tid, och vilka patient- och tumörfaktorer som påverkar överlevnaden. I detta arbete samarbetar jag med kliniker på Karolinska Universitetssjukhuset, samt med forskare på Cancer Registry of Norway.

Som statistiker är mina forskningsintressen hur man på bästa sätt kan använda registerdata för att skatta sjukdomsrisker i befolkningen, bl a genom att använda smartare studiedesigner och statistiska metoder.

Mer information om mig och min forskning finns på den engelskspråkiga sidan.

 

Forskningsdokumentation och datahantering
Kvaliteten på all forskning beror i högsta grad på kvaliteten hos data. Jag har arbetat i många år med att förbättra rutinerna för forskningsdokumentation och datahantering inom forskningsprojekten på KI. Arbetet omfattar allt från standardiserade variabellistor och variabelvärden, kommenterad och strukturerad statistisk programmering, versionshantering till dokumentation av hela forskningsprojekt och etiska tillstånd.

Jag har drivit utvecklingen av riktlinjer för forskningsdokumentation på vår institution, samt undervisat enkla och effektiva tekniker för forskningsdokumentation till epidemiologer, kliniker och forskare på KI och utanför KI. Jag är regelbundet inbjuden talare om detta ämne.
 

Tillämpad biostatistiker

Som tillämpad biostatistiker arbetar jag inom flera olika forskningsprojekt på MEB. Exempel på sådana projekt är: sjukskrivningar hos bröstcancerpatienter, diagnosmetoder för bröstcancer, IVF och neuroutveckling, sociala generationsskillnader i mortalitet, sömnstörningar och risk för demens, HPV och cervixcancer, långtidseffekter av bröstcancerbehandling.

Dokument

Publikationer

A prospective investigation of perceived stress, infertility-related stress, and cortisol levels in women undergoing in vitro fertilization: influence on embryo quality and clinical pregnancy rate
Cesta Ce, Johansson Alv, Hreinsson J, Rodriguez-wallberg Ka, Olofsson Ji, Holte J, et al
Acta obstetricia et gynecologica Scandinavica 2018;97(3):258-268

Contemporarily Treated Patients With Hodgkin Lymphoma Have Childbearing Potential in Line With Matched Comparators
Weibull Ce, Johansson Alv, Eloranta S, Smedby Ke, Björkholm M, Lambert Pc, et al
Journal of clinical oncology : official journal of the American Society of Clinical Oncology 2018;36(26):2718-2725

Tumor characteristics and prognosis in women with pregnancy-associated breast cancer
Johansson Alv, Andersson Tm, Hsieh Cc, Jirström K, Cnattingius S, Fredriksson I, et al
International journal of cancer 2018;142(7):1343-1354

Volumetric Mammographic Density, Age-Related Decline, and Breast Cancer Risk Factors in a National Breast Cancer Screening Program
Hjerkind Kv, Ellingjord-dale M, Johansson Alv, Aase Hs, Hoff Sr, Hofvind S, et al
Cancer epidemiology, biomarkers & prevention : a publication of the American Association for Cancer Research, cosponsored by the American Society of Preventive Oncology 2018;27(9):1065-1074

Association Between Maternal Smoking During Pregnancy and Severe Mental Illness in Offspring
Quinn Pd, Rickert Me, Weibull Ce, Johansson Alv, Lichtenstein P, Almqvist C, et al
JAMA psychiatry 2017;74(6):589-596

Association Between Proton Pump Inhibitor Use and Risk of Progression of Chronic Kidney Disease
Klatte Dcf, Gasparini A, Xu H, De Deco P, Trevisan M, Johansson Alv, et al
Gastroenterology 2017;153(3):702-710

Association Between Sleep Characteristics and Incident Dementia Accounting for Baseline Cognitive Status: A Prospective Population-Based Study
Bokenberger K, Ström P, Dahl Aslan Ak, Johansson Al, Gatz M, Pedersen Nl, et al
The journals of gerontology. Series A, Biological sciences and medical sciences 2017;72(1):134-139

Ovarian stimulation and risk of breast cancer in Swedish women
Lundberg Fe, Iliadou An, Rodriguez-wallberg K, Bergh C, Gemzell-danielsson K, Johansson Alv
Fertility and sterility 2017;108(1):137-144

Sex differences in cancer risk and survival: A Swedish cohort study
Radkiewicz C, Johansson Alv, Dickman Pw, Lambe M, Edgren G
European journal of cancer (Oxford, England : 1990) 2017;84():130-140

Time-dependent risk of depression, anxiety, and stress-related disorders in patients with invasive and in situ breast cancer
Yang H, Brand Js, Fang F, Chiesa F, Johansson Al, Hall P, et al
International journal of cancer 2017;140(4):841-852

Association of infertility and fertility treatment with mammographic density in a large screening-based cohort of women: a cross-sectional study
Lundberg Fe, Johansson Al, Rodriguez-wallberg K, Brand Js, Czene K, Hall P, et al
Breast cancer research : BCR 2016;18(1):36-

Chemotherapy, Genetic Susceptibility, and Risk of Venous Thromboembolism in Breast Cancer Patients
Brand Js, Hedayati E, Humphreys K, Ludvigsson Jf, Johansson Al, Bergh J, et al
Clinical cancer research : an official journal of the American Association for Cancer Research 2016;22(21):5249-5255

Infection-related hospitalizations in breast cancer patients: Risk and impact on prognosis
Brand Js, Colzani E, Johansson Alv, Giesecke J, Clements M, Bergh J, et al
The Journal of infection 2016;72(6):650-658

Pregnancy and the Risk of Relapse in Patients Diagnosed With Hodgkin Lymphoma
Weibull Ce, Eloranta S, Smedby Ke, Björkholm M, Kristinsson Sy, Johansson Al, et al
Journal of clinical oncology : official journal of the American Society of Clinical Oncology 2016;34(4):337-44

Risk of hospitalisation and death due to bone fractures after breast cancer: a registry-based cohort study
Colzani E, Clements M, Johansson Al, Liljegren A, He W, Brand J, et al
British journal of cancer 2016;115(11):1400-1407

Socioeconomic status in relation to Parkinson's disease risk and mortality: A population-based prospective study
Yang F, Johansson Al, Pedersen Nl, Fang F, Gatz M, Wirdefeldt K
Medicine 2016;95(30):e4337-

What is the impact of chronic systemic inflammation such as rheumatoid arthritis on mortality following cancer?
Simard Jf, Ekberg S, Johansson Al, Askling J
Annals of the rheumatic diseases 2016;75(5):862-6

Cancer during pregnancy and the postpartum period: A population-based study
Andersson Tm, Johansson Al, Fredriksson I, Lambe M
Cancer 2015;121(12):2072-7

Family history and risk of pregnancy-associated breast cancer (PABC)
Johansson Al, Andersson Tm, Hsieh Cc, Cnattingius S, Dickman Pw, Lambe M
Breast cancer research and treatment 2015;151(1):209-17

Long-term HPV type-specific risks for ASCUS and LSIL: a 14-year follow-up of a randomized primary HPV screening trial
Elfström Km, Smelov V, Johansson Al, Eklund C, Naucler P, Arnheim-dahlström L, et al
International journal of cancer 2015;136(2):350-9

Long-term HPV type-specific risks of high-grade cervical intraepithelial lesions: a 14-year follow-up of a randomized primary HPV screening trial
Smelov V, Elfström Km, Johansson Al, Eklund C, Naucler P, Arnheim-dahlström L, et al
International journal of cancer 2015;136(5):1171-80

Evidence for modest familial co-aggregation between dementia and parkinsonism
Feldman Al, Wirdefeldt K, Johansson Al, Gatz M, Pedersen Nl
European journal of epidemiology 2014;29(1):49-56

Hydatidiform mole and subsequent pregnancy outcome: a population-based cohort study
Joneborg U, Eloranta S, Johansson Al, Marions L, Weibull Ce, Lambe M
American journal of obstetrics and gynecology 2014;211(6):681.e1-7

Long term duration of protective effect for HPV negative women: follow-up of primary HPV screening randomised controlled trial
Elfström Km, Smelov V, Johansson Al, Eklund C, Nauclér P, Arnheim-dahlström L, et al
BMJ (Clinical research ed.) 2014;348():g130-

Mortality in women with pregnancy-associated malignant melanoma
Johansson Al, Andersson Tm, Plym A, Ullenhag Gj, Møller H, Lambe M
Journal of the American Academy of Dermatology 2014;71(6):1093-101

Time-dependent risk of developing distant metastasis in breast cancer patients according to treatment, age and tumour characteristics
Colzani E, Johansson Al, Liljegren A, Foukakis T, Clements M, Adolfsson J, et al
British journal of cancer 2014;110(5):1378-84

Childbearing and the risk of bladder cancer: a nationwide population-based cohort study
Weibull Ce, Eloranta S, Altman D, Johansson Al, Lambe M
European urology 2013;63(4):733-8

Stage at diagnosis and mortality in women with pregnancy-associated breast cancer (PABC)
Johansson Al, Andersson Tm, Hsieh Cc, Jirström K, Dickman P, Cnattingius S, et al
Breast cancer research and treatment 2013;139(1):183-92

[Structuring and documenting research projects]
Eloranta S, Johansson Al, Kristinsson Sy, Andersson Tm
Lakartidningen 2013;110(8):416-9

Accuracy and Sensitivity of Parkinsonian Disorder Diagnoses in Two Swedish National Health Registers
Feldman Al, Johansson Alv, Gatz M, Flensburg M, Petzinger Gm, Widner H, et al
NEUROEPIDEMIOLOGY 2012;38(3):186-93

Analysis of 1:1 Matched Cohort Studies and Twin Studies, with Binary Exposures and Binary Outcomes
Sjolander A, Johansson Alv, Lundholm C, Altman D, Almqvist C, Pawitan Y
STATISTICAL SCIENCE 2012;27(3):395-411

Estrogen Receptor Status in Relation to Risk of Contralateral Breast Cancer-A Population-Based Cohort Study
Sandberg Mec, Hall P, Hartman M, Johansson Alv, Eloranta S, Ploner A, et al
PLOS ONE 2012;7(10):e46535-

Vaginal hysterectomy and risk of pelvic organ prolapse and stress urinary incontinence surgery
Forsgren C, Lundholm C, Johansson Alv, Cnattingius S, Zetterstrom J, Altman D
INTERNATIONAL UROGYNECOLOGY JOURNAL 2012;23(1):43-8

Hysterectomy and risk of cardiovascular disease: a population-based cohort study
Ingelsson E, Lundholm C, Johansson Alv, Altman D
EUROPEAN HEART JOURNAL 2011;32(6):745-50

Increased Mortality in Women with Breast Cancer Detected during Pregnancy and Different Periods Postpartum
Johansson Alv, Andersson Tml, Hsieh Cc, Cnattingius S, Lambe M
CANCER EPIDEMIOLOGY BIOMARKERS & PREVENTION 2011;20(9):1865-72

Long-Term Follow-Up of Transsexual Persons Undergoing Sex Reassignment Surgery: Cohort Study in Sweden
Dhejne C, Lichtenstein P, Boman M, Johansson Alv, Langstrom N, Landen M
PLOS ONE 2011;6(2):e16885-

Occupational exposure in Parkinsonian disorders: A 43-year prospective cohort study in men
Feldman Al, Johansson Alv, Nise G, Gatz M, Pedersen Nl, Wirdefeldt K
PARKINSONISM & RELATED DISORDERS 2011;17(9):677-82

Prognosis of Patients With Breast Cancer: Causes of Death and Effects of Time Since Diagnosis, Age, and Tumor Characteristics
Colzani E, Liljegren A, Johansson Alv, Adolfsson J, Hellborg H, Hall Pfl, et al
JOURNAL OF CLINICAL ONCOLOGY 2011;29(30):4014-21

Reporting and incidence trends of hydatidiform mole in Sweden 1973-2004
Salehi S, Eloranta S, Johansson Alv, Bergstrom M, Lambe M
ACTA ONCOLOGICA 2011;50(3):367-72

Influence of hysterectomy on fistula formation in women with diverticulitis
Altman D, Forsgren C, Hjern F, Lundholm C, Cnattingius S, Johansson Alv
BRITISH JOURNAL OF SURGERY 2010;97(2):251-7

Risk of renal cell carcinoma after hysterectomy
Altman D, Yin L, Johansson A, Lundholm C, Grönberg H
Archives of internal medicine 2010;170(22):2011-6

Can Association Between Preterm Birth and Autism be Explained by Maternal or Neonatal Morbidity?
Buchmayer S, Johansson S, Johansson A, Hultman Cm, Sparen P, Cnattingius S
PEDIATRICS 2009;124(5):e817-25

Hysterectomy for Benign Indications and Risk of Pelvic Organ Fistula Disease
Forsgren C, Lundholm C, Johansson Alv, Cnattingius S, Altman D
OBSTETRICS AND GYNECOLOGY 2009;114(3):594-9

Hysterectomy on benign indications in Sweden 1987-2003: A nationwide trend analysis
Lundholm C, Forsgren C, Johansson Alv, Cnattingius S, Altman D
ACTA OBSTETRICIA ET GYNECOLOGICA SCANDINAVICA 2009;88(1):52-8

Increasing Incidence of Pregnancy-Associated Breast Cancer in Sweden
Andersson Tml, Johansson Alv, Hsieh Cc, Cnattingius S, Lambe M
OBSTETRICS AND GYNECOLOGY 2009;114(3):568-72

Mastitis and the Risk of Breast Cancer
Lambe M, Johansson Alv, Altman D, Eloranta S
EPIDEMIOLOGY 2009;20(5):747-51

Maternal Smoking and Infant Mortality Does Quitting Smoking Reduce the Risk of Infant Death?
Johansson Alv, Dickman Pw, Kramer Ms, Cnattingius S
EPIDEMIOLOGY 2009;20(4):590-7

Serum calcium and the risk of prostate cancer
Halthur C, Johansson Alv, Almquist M, Malm J, Gronberg H, Manjer J, et al
CANCER CAUSES & CONTROL 2009;20(7):1205-14

Cancer and mortality among users and nonusers of snus
Roosaar A, Johansson Alv, Sandborgh-englund G, Axell T, Nyren O
INTERNATIONAL JOURNAL OF CANCER 2008;123(1):168-73

Placental weight and risk of invasive epithelial ovarian cancer with an early age of onset
Cnattingius S, Eloranta S, Adami Ho, Axelsson O, Dickman Pw, Hsieh Cc, et al
CANCER EPIDEMIOLOGY BIOMARKERS & PREVENTION 2008;17(9):2344-9

A long-term follow-up study on the natural course of oral leukoplakia in a Swedish population-based sample
Roosaar A, Yin L, Johansson Alv, Sandborgh-englund G, Nyren O, Axell T
JOURNAL OF ORAL PATHOLOGY & MEDICINE 2007;36(2):78-82

Airborne occupational exposures and risk of oesophageal and cardia adenocarcinoma
Jansson C, Plato N, Johansson Alv, Nyren O, Lagergren J
OCCUPATIONAL AND ENVIRONMENTAL MEDICINE 2006;63(2):107-12

A long-term follow-up study on the natural course of snus-induced lesions among Swedish snus users
Roosaar A, Johansson Alv, Sandborgh-englund G, Nyren O, Axell T
INTERNATIONAL JOURNAL OF CANCER 2006;119(2):392-7

Environmental tobacco smoke and risk of spontaneous abortion
George L, Granath F, Johansson Alv, Anneren G, Cnattingius S
EPIDEMIOLOGY 2006;17(5):500-5

Risks of repeated miscarriage
George L, Granath F, Johansson Alv, Olander B, Cnattingius S
PAEDIATRIC AND PERINATAL EPIDEMIOLOGY 2006;20(2):119-26

Self-reported nicotine exposure and plasma levels of cotinine in early and late pregnancy
George L, Granath F, Johansson Alv, Cnattingius S
ACTA OBSTETRICIA ET GYNECOLOGICA SCANDINAVICA 2006;85(11):1331-7

Accommodation of additional non-randomly sampled cases in a study of Helicobacter pylori infection in families
Kivi M, Johansson Alv, Salim A, Tindberg Y, Reilly M
STATISTICS IN MEDICINE 2005;24(24):4045-54

Endogenous and exogenous hormone exposure and risk of cognitive impairment in Swedish twins: a preliminary study
Rasgon Nl, Magnusson C, Johansson Alv, Pedersen Nl, Elman S, Gatz M
PSYCHONEUROENDOCRINOLOGY 2005;30(6):558-67

Helicobacter pylori status in family members as risk factors for infection in children
Kivi M, Johansson Alv, Reilly M, Tindberg Y
EPIDEMIOLOGY AND INFECTION 2005;133(4):645-52

Occupational exposures and risk of esophageal and gastric cardia cancers among male Swedish construction workers
Jansson C, Johansson Alv, Bergdahl Ia, Dickman Pw, Plato N, Adami J, et al
CANCER CAUSES & CONTROL 2005;16(6):755-64

Socioeconomic factors and risk of esophageal adenocarcinoma: A nationwide Swedish case-control study
Jansson C, Johansson Alv, Nyren O, Lagergren J
CANCER EPIDEMIOLOGY BIOMARKERS & PREVENTION 2005;14(7):1754-61

[Health care services during summer--a dilemma?]
Nordenvall C, Edgren G, Gillispie A, Larsson M, Adami J, Johansson A, et al
Lakartidningen 2004;101(4):290-2

Psychosocial working conditions and the risk of esophageal and gastric cardia cancers
Jansson C, Johansson Alv, Jeding K, Dickman Pw, Nyren O, Lagergren J
EUROPEAN JOURNAL OF EPIDEMIOLOGY 2004;19(7):631-41

Reasons for increasing trends in large for gestational age births
Surkan Pj, Hsieh Cc, Johansson Alv, Dickman Pw, Cnattingius S
OBSTETRICS AND GYNECOLOGY 2004;104(4):720-6

Birth weight and risk of angina pectoris: Analysis in Swedish twins
Hubinette A, Cnattingius S, Johansson Alv, Henriksson C, Lichtenstein P
EUROPEAN JOURNAL OF EPIDEMIOLOGY 2003;18(6):539-44

Time of birth and risk of intrapartum and early neonatal death
Stephansson O, Dickman Pw, Johansson Alv, Kieler H, Cnattingius S
EPIDEMIOLOGY 2003;14(2):218-22

Plasma foliate levels and risk of spontaneous abortion
George L, Mills Jl, Johansson Alv, Nordmark A, Olander B, Granath F, et al
JAMA-JOURNAL OF THE AMERICAN MEDICAL ASSOCIATION 2002;288(15):1867-73

Maternal weight, pregnancy weight gain, and the risk of antepartum stillbirth
Stephansson O, Dickman Pw, Johansson A, Cnattinghius S
AMERICAN JOURNAL OF OBSTETRICS AND GYNECOLOGY 2001;184(3):463-9

The influence of socioeconomic status on stillbirth risk in Sweden
Stephansson O, Dickman Pw, Johansson Al, Cnattingius S
INTERNATIONAL JOURNAL OF EPIDEMIOLOGY 2001;30(6):1296-301

Maternal hemoglobin concentration during pregnancy and risk of stillbirth
Stephansson O, Dickman Pw, Johansson A, Cnattingius S
JAMA-JOURNAL OF THE AMERICAN MEDICAL ASSOCIATION 2000;284(20):2611-7

Visa alla publikationer

Map

View map

Nobels väg 12A
Stockholm