This page in English
Laddar profil information

Om mig

Jag är biostatistiker och epidemiolog med forskningsintressen främst inom reproduktionsepidemiologi och cancerepidemiologi.

Utbildning

  • 2016, PhD (medicinsk vetenskap), Karolinska Institutet.
  • 1999, MSc (matematisk statistik), Stockholms Universitet.

Forskningsbeskrivning

Min forskning handlar om cancer och reproduktionsfaktorer, med särskilt fokus på graviditetsnära bröstcancer, dvs bröstcancer som diagnosticeras under eller inom 2 år efter graviditet. Jag deltar även i ett större projekt kring graviditetsnära cancer, där vi undersöker effekter bland flera olika cancerformer i samband med graviditet, exempelvis om diagnosen försenas. Forskningsfrågorna vi vill besvara handlar om incidenstrender, riskmönster före och efter graviditet, tumörmarkörer och prognos, samt hur dessa varierar med mammans ålder och tidigare barnafödande. Jag deltar även i forskning som handlar om IVF och cancerrisk samt långtidsöverlevnad efter bröstcancer. Som statistiker är mina forskningsintressen hur man på bästa sätt kan använda registerdata för att skatta sjukdomsrisker i befolkningen, bl a genom att använda smartare studiedesigner och statistiska metoder.

 

Mer information om mig och min forskning finns på den engelskspråkiga sidan.

 

Tillämpad biostatistiker

Som tillämpad biostatistiker arbetar jag inom flera olika forskningsprojekt på MEB. Exempel på sådana projekt är: sömnstörningar och risk för demens, HPV och cervixcancer, långtidseffekter av bröstcancerbehandling. 

Laddar publikationer

Karta