This page in English
Laddar profil information

Om mig

Jag arbetar med internationalisering på en strategisk nivå för styrelsen för utbildning och utbildningsprogrammen på grundnivå och avancerad nivå vid KI. Som internationell koordinator fungerar jag som ett stöd i internationaliseringsfrågor för biomedicinprogrammen, biomedicinska analytikerprogrammet, läkarprogrammet samt masterprogrammen i bioentreprenörskap, nutrition och toxikologi. Jag koordinerar också Linnaeus-Palmeprogrammet vid KI.

Laddar publikationer

Karta