This page in English
Laddar profil information

Om mig

Jag är utbildad logoped, disputerade 1996 inom området talavvikelser hos barn med LKG-spalt. Avhandlingens titel: Speech in children with cleft palate treated with delayed hard palate closure. Docent i logopedi vid Göteborgs universitet 2003, professor 2007. Sedan dec-08 professor vid Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik (CLINTEC), Enheten för logopedi, med uppdrag som enhetschef och tjänsten är kombinerad med uppdrag som logoped vid Logopedkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset. Leg logoped 1982 och FK i lingvistik och filosofi 1983. Huvudintresset är tal- och kommunikationsstörningar vid läpp-käk-gomspalt (LKG) samt tidig identifiering av prediktorer i joller för senare avvikelser i tal och kommunikation. Programansvarig för logopedprogrammet vid Göteborgs universitet 2000-2008 och vid Karolinska Institutet 2009. Lärarrepresentant i styrelsen för utbildning sedan 2012.

Utbildning

Undervisningsområde

Undervisar och handleder inom området tidig utveckling av tal samt tal- och kommunikationsstörningar vid läpp-käk-gomspalt (LKG) inklusive tilläggsproblem såsom öron- och hörselbesvär. Handleder examensarbeten för logopedexamen och masterexamen samt doktorander (Kristina Klintö, Jill Nyberg, Petra Petersson, Ann Malmenholt och Anna Persson vid KI, Ann Nordberg vid GU).

I ett kliniskt och pedagogiskt utvecklingsarbete utvecklas hemsidor för information, struktur och träning av talanalys av typiska talavvikelser vid LKG-spalt. För utbildning på grundnivå finns PUMA-LKG och inom klinisk utveckling och forskning ”CLeft palate International SPeech Issues/CLISPI).

Forskningsbeskrivning

Forskningsområde

Forskningen är centrerad kring ” Talutveckling och prediktorer för talstörning vid gomspalt, konsekvenser för intervention och utvärdering av behandling” och omfattar longitudinella beskrivningar av tal- och språkutvecklingen hos barn födda med läpp-käk-gomspalt. Särskilt studeras effekten av olika typer av och tidpunkter för gomkirurgi (Scandcleftprojektet), påverkan av öron- och hörselproblem samt kontinuitet och predicerbarhet från joller till tal (TUTH-projektet). Det senare omfattar även barn med hörselnedsättning.

Utveckling av metodik för tvärlingvistisk jämförelse och för bedömning av olika tal- och kommunikationsstörningar ingår och metoder som används är auditivt-perceptuella bedömningar, akustiska och fysiologiska analyser samt enkäter. Utveckling och utvärdering av behandling av talstörningar som syftar till att förbättra talproduktion och kommunikativ förmåga. 

 

Målsättning för projekten är att:

  • utforska tidiga prediktorer och möjligheter till förebyggande åtgärder för att förhindra uppkomsten av senare talstörningar hos personer med gomspalt (kirurgiskt, audiologisk).

  • utvärdera screeningprocedur av joller för tidig upptäckt av riskfaktorer för senare talproblem hos barn med ogynnsamma förutsättningar (t ex gomspalt, hörselnedsättning, cerebral pares).

  • beskriva talutveckling och talstörningar från joller till tal omfattande karakteristik, förståelighet och egen uppfattning) hos personer födda med gomspalt.

  • utveckla metoder för bedömning av strukturellt eller neurogent betingade tal- och kommunikationsstörningar.

  • utveckla och utvärdera behandlingsmetoder för bestående tal- eller kommunikationsstörning  relaterad till orofacial missbildning eller dysfunktion.

Internationella samarbetsprojekt

  • Scandcleft-projektet är en prospektiv randomiserad multicenterstudie av påverkan av metod för gomoperationen på tal, hörsel, bett och tillväxt hos barn med enkelsidig läpp-käk-gomspalt. Koordinerar taldelen i projektet med deltagare från tio behandlingscentra i Sverige, Finland, Norge, Danmark och England.
  • Timing of Primary Surgery in infants with Cleft Palate (TOPS) – en prospektiv studie av talutveckling och hörsel hos barn födda med isolerad gomspalt finansierad av NIH. Medlem av styrgruppen för taldelen av studien med ett stort antal deltagande behandlingscentra i Sverige, Norge, Danmark, Storbritannien och Brasilien.
  • Prof. Sara Howard, University of Sheffied, redaktörer för en bok med titeln: Speech Production in Cleft Palate: Assessment and Intervention (2011.)
  • Steering group member in the EuroCleftNet aiming for optimum treatment of orofacial clefting and prevention while building research capacity in collaboration with the World Health Organisation (WHO) the European Cleft Organisation (ECO) (2011-)
  • Working group member in the Cleft lip and palate target condition for International Consortium for Health Outcomes Measurement ICHOM (2014-)

 

Akademiska priser och utmärkelser

Erhöll Medicinska föreningens i Göteborg pedagogiska pris "Pedalen" 1999.

Dokument

Publikationer

Orofacial Function, Articulation Proficiency, and Intelligibility in 5-Year-Old Children Born With Cleft Lip and Palate
Malmenholt A, Mcallister A, Lohmander A
The Cleft palate-craniofacial journal : official publication of the American Cleft Palate-Craniofacial Association 2019;56(3):321-330

The Impact of Maxillary Advancement on Consonant Proficiency in Patients With Cleft Lip and Palate, Lay Listeners' Opinion, and Patients' Satisfaction With Speech
Hagberg E, Flodin S, Granqvist S, Karsten A, Neovius E, Lohmander A
The Cleft palate-craniofacial journal : official publication of the American Cleft Palate-Craniofacial Association 2019;56(4):454-461

Babbling in children with neurodevelopmental disability and validity of a simplified way of measuring canonical babbling ratio
Nyman A, Lohmander A
Clinical linguistics & phonetics 2018;32(2):114-127

Comment on Malmborn, Becker, and Klintö: Problems With Reliability of Speech Variables for Use in Quality Registries for Cleft Lip and Palate-Experiences From the Swedish Cleft Lip and Palate Registry, CPCJ 2018
Lohmander A
The Cleft palate-craniofacial journal : official publication of the American Cleft Palate-Craniofacial Association 2018;():1055665618817654-

Reliability of Hypernasality Rating: Comparison of 3 Different Methods for Perceptual Assessment
Yamashita Rp, Borg E, Granqvist S, Lohmander A
The Cleft palate-craniofacial journal : official publication of the American Cleft Palate-Craniofacial Association 2018;():1055665618767116-

Speech outcomes at 5 and 10 years of age after one-stage palatal repair with muscle reconstruction in children born with isolated cleft palate
Nyberg J, Neovius E, Lohmander A
Journal of plastic surgery and hand surgery 2018;52(1):20-29

The development of a vocabulary for PEEPS-SE-profiles of early expressive phonological skills for Swedish
Marklund U, Lacerda F, Persson A, Lohmander A
Clinical linguistics & phonetics 2018;32(9):844-859

A Scandcleft randomised trials of primary surgery for unilateral cleft lip and palate: 1. Planning and management
Semb G, Enemark H, Friede H, Paulin G, Lilja J, Rautio J, et al
Journal of plastic surgery and hand surgery 2017;51(1):2-13

A Standard Set of Outcome Measures for the Comprehensive Appraisal of Cleft Care
Allori Ac, Kelley T, Meara Jg, Albert A, Bonanthaya K, Chapman K, et al
The Cleft palate-craniofacial journal : official publication of the American Cleft Palate-Craniofacial Association 2017;54(5):540-554

Childhood apraxia of speech: A survey of praxis and typical speech characteristics
Malmenholt A, Lohmander A, Mcallister A
Logopedics, phoniatrics, vocology 2017;42(2):84-92

Does the recording medium influence phonetic transcription of cleft palate speech?
Klintö K, Lohmander A
International journal of language & communication disorders 2017;52(4):440-449

Observation method identifies that a lack of canonical babbling can indicate future speech and language problems
Lohmander A, Holm K, Eriksson S, Lieberman M
Acta paediatrica (Oslo, Norway : 1992) 2017;106(6):935-943

Peripheral facial palsy: Speech, communication and oral motor function
Movérare T, Lohmander A, Hultcrantz M, Sjögreen L
European annals of otorhinolaryngology, head and neck diseases 2017;134(1):27-31

Phonology in Swedish-speaking 3-year-olds born with unilateral cleft lip and palate treated with palatal closure in one or two stages
Klintö K, Lohmander A
Journal of plastic surgery and hand surgery 2017;51(2):112-117

Scandcleft randomised trials of primary surgery for unilateral cleft lip and palate: 10. Parental perceptions of appearance and treatment outcomes in their 5-year-old child
Feragen Kb, Semb G, Heliövaara A, Lohmander A, Johannessen Ec, Boysen Bm, et al
Journal of plastic surgery and hand surgery 2017;51(1):81-87

Scandcleft randomised trials of primary surgery for unilateral cleft lip and palate: 1. Planning and management (vol 51, pg 2, 2017)
Semb G, Enemark H, Friede H, Paulin G, Lilja J, Rautio J, et al
JOURNAL OF PLASTIC SURGERY AND HAND SURGERY 2017;51(2):158-

Scandcleft randomised trials of primary surgery for unilateral cleft lip and palate: 4. Speech outcomes in 5-year-olds - velopharyngeal competency and hypernasality
Lohmander A, Persson C, Willadsen E, Lundeborg I, Alaluusua S, Aukner R, et al
Journal of plastic surgery and hand surgery 2017;51(1):27-37

Scandcleft randomised trials of primary surgery for unilateral cleft lip and palate: 5. Speech outcomes in 5-year-olds - consonant proficiency and errors
Willadsen E, Lohmander A, Persson C, Lundeborg I, Alaluusua S, Aukner R, et al
Journal of plastic surgery and hand surgery 2017;51(1):38-51

Speech outcome in young children born with unilateral cleft lip and palate treated with one- or two-stage palatal repair and the impact of early intervention
Raud Westberg L, Höglund Santamarta L, Karlsson J, Nyberg J, Neovius E, Lohmander A
Logopedics, phoniatrics, vocology 2017;():1-9

SVANTE - The Swedish Articulation and Nasality Test - Normative data and a minimum standard set for cross-linguistic comparison
Lohmander A, Lundeborg I, Persson C
Clinical linguistics & phonetics 2017;31(2):137-154

Validity of auditory perceptual assessment of velopharyngeal function and dysfunction - the VPC-Sum and the VPC-Rate
Lohmander A, Hagberg E, Persson C, Willadsen E, Lundeborg I, Davies J, et al
Clinical linguistics & phonetics 2017;31(7-9):589-597

ABR thresholds in infants born with CLP and OME and infants with OME
Sundman H, Flynn T, Tengroth B, Lohmander A
International journal of pediatric otorhinolaryngology 2016;81():21-5

Generalised EPG treatment effect in a cochlear implant user maintained after 2 years
Darelid Mo, Hartelius L, Lohmander A
INTERNATIONAL JOURNAL OF SPEECH-LANGUAGE PATHOLOGY 2016;18(1):65-76

Phonology in Swedish-speaking 5-year-olds born with unilateral cleft lip and palate and the relationship with consonant production at 3 years of age
Klinto K, Salameh Ek, Lohmander A
INTERNATIONAL JOURNAL OF SPEECH-LANGUAGE PATHOLOGY 2016;18(2):147-56

Verbal competence in narrative retelling in 5-year-olds with unilateral cleft lip and palate
Klintö K, Salameh Ek, Lohmander A
International journal of language & communication disorders 2015;50(1):119-28

A longitudinal study of hearing and middle ear status in individuals with UCLP
Flynn T, Lohmander A
Otology & neurotology : official publication of the American Otological Society, American Neurotology Society [and] European Academy of Otology and Neurotology 2014;35(6):989-96

A longitudinal study of hearing and middle ear status of individuals with cleft palate with and without additional malformations/syndromes
Flynn T, Persson C, Moller C, Lohmander A, Magnusson L
The Cleft palate-craniofacial journal : official publication of the American Cleft Palate-Craniofacial Association 2014;51(5):e94-e101

Assessing intelligibility by single words, sentences and spontaneous speech: a methodological study of the speech production of 10-year-olds
Johannisson Tb, Lohmander A, Persson C
Logopedics, phoniatrics, vocology 2014;39(4):159-68

Consonant production and overall speech characteristics in school-aged children with cerebral palsy and speech impairment
Nordberg A, Miniscalco C, Lohmander A
International journal of speech-language pathology 2014;16(4):386-95

Impact of maxillary advancement on speech and velopharyngeal function in patients with cleft lip and palate
Smedberg E, Neovius E, Lohmander A
The Cleft palate-craniofacial journal : official publication of the American Cleft Palate-Craniofacial Association 2014;51(3):334-43

Observation is a valid way of assessing common variables in typical babbling and identifies infants who need further support
Lieberman M, Lohmander A
Acta paediatrica (Oslo, Norway : 1992) 2014;103(12):1251-7

Phonology in Swedish-speaking 3-year-olds born with cleft lip and palate and the relationship with consonant production at 18 months
Klintö K, Eva-kristina-salameh , Olsson M, Flynn T, Svensson H, Lohmander A
International journal of language & communication disorders 2014;49(2):240-54

Speech and phonology in Swedish-speaking 3-year-olds with unilateral complete cleft lip and palate following different methods for primary palatal surgery
Klintö K, Svensson H, Elander A, Lohmander A
The Cleft palate-craniofacial journal : official publication of the American Cleft Palate-Craniofacial Association 2014;51(3):274-82

Speech outcomes at age 5 and 10 years in unilateral cleft lip and palate after one-stage palatal repair with minimal incision technique - A longitudinal perspective
Nyberg J, Peterson P, Lohmander A
INTERNATIONAL JOURNAL OF PEDIATRIC OTORHINOLARYNGOLOGY 2014;78(10):1662-70

A longitudinal study of hearing and middle ear status in adolescents with cleft lip and palate
Flynn T, Lohmander A, Moller C, Magnusson L
The Laryngoscope 2013;123(6):1374-80

Speech problems affect more than one in two children with cerebral palsy: Swedish population-based study
Nordberg A, Miniscalco C, Lohmander A, Himmelmann K
Acta paediatrica (Oslo, Norway : 1992) 2013;102(2):161-6

Comparison between perceptual assessments of nasality and nasalance scores
Brunnegard K, Lohmander A, Van Doorn J
INTERNATIONAL JOURNAL OF LANGUAGE & COMMUNICATION DISORDERS 2012;47(5):556-66

Dental arch relationship outcomes in children with complete unilateral cleft lip and palate
Friede H, Lilja J, Lohmander A
The Cleft palate-craniofacial journal : official publication of the American Cleft Palate-Craniofacial Association 2012;49(4):512-3

Hearing and otitis media with effusion in young adults with cleft lip and palate
Flynn T, Moller C, Lohmander A, Magnusson L
ACTA OTO-LARYNGOLOGICA 2012;132(9):959-66

Long-term, longitudinal follow-up of individuals with UCLP after the Gothenburg primary early veloplasty and delayed hard palate closure protocol: maxillofacial growth outcome
Friede H, Lilja J, Lohmander A
The Cleft palate-craniofacial journal : official publication of the American Cleft Palate-Craniofacial Association 2012;49(6):649-56

Long-term, longitudinal follow-up of individuals with unilateral cleft lip and palate after the Gothenburg primary early veloplasty and delayed hard palate closure protocol: speech outcome
Lohmander A, Friede H, Lilja J
The Cleft palate-craniofacial journal : official publication of the American Cleft Palate-Craniofacial Association 2012;49(6):657-71

Communication attitude and speech in 10-year-old children with cleft (lip and) palate: An ICF perspective
Havstam C, Sandberg Ad, Lohmander A
INTERNATIONAL JOURNAL OF SPEECH-LANGUAGE PATHOLOGY 2011;13(2):156-64

Communication attitude and speech in 10-year-old children with cleft (lip and) palate: An ICF perspective
Havstam C, Sandberg Ad, Lohmander A
INTERNATIONAL JOURNAL OF SPEECH-LANGUAGE PATHOLOGY 2011;13(2):156-64

Early Consonant Production in Swedish Infants With and Without Unilateral Cleft Lip and Palate and Two-Stage Palatal Repair
Lohmander A, Olsson M, Flynn T
CLEFT PALATE-CRANIOFACIAL JOURNAL 2011;48(3):271-85

Electropalatography in the description and treatment of speech disorders in five children with cerebral palsy
Nordberg A, Carlsson G, Lohmander A
CLINICAL LINGUISTICS & PHONETICS 2011;25(10):831-52

Exploring quantitative methods for evaluation of lip function
Sjogreen L, Lohmander A, Kiliaridis S
JOURNAL OF ORAL REHABILITATION 2011;38(6):410-22

Taking Charge of Communication: Adults' Descriptions of Growing Up With a Cleft-Related Speech Impairment
Havstam C, Laakso K, Lohmander A, Ringsberg Kc
CLEFT PALATE-CRANIOFACIAL JOURNAL 2011;48(6):717-26

The impact of speech material on speech judgement in children with and without cleft palate
Klinto K, Salameh Ek, Svensson H, Lohmander A
INTERNATIONAL JOURNAL OF LANGUAGE & COMMUNICATION DISORDERS 2011;46(3):348-60

Electropalatography in home training of retracted articulation in a Swedish child with cleft palate: Effect on articulation pattern and speech
Lohmander A, Henriksson C, Havstam C
INTERNATIONAL JOURNAL OF SPEECH-LANGUAGE PATHOLOGY 2010;12(6):483-96

The effect of lip strengthening exercises in children and adolescents with myotonic dystrophy type 1
Sjogreen L, Tulinius M, Kiliaridis S, Lohmander A
INTERNATIONAL JOURNAL OF PEDIATRIC OTORHINOLARYNGOLOGY 2010;74(10):1126-34

Methodology for Speech Assessment in the Scandcleft Project-An International Randomized Clinical Trial on Palatal Surgery: Experiences From a Pilot Study
Lohmander A, Willadsen E, Persson C, Henningsson G, Bowden M, Hutters B
CLEFT PALATE-CRANIOFACIAL JOURNAL 2009;46(4):347-62

The Communication Attitude Test (CAT-S): normative values for 220 Swedish children
Johannisson Tb, Wennerfeldt S, Havstam C, Naeslund M, Jacobson K, Lohmander A
INTERNATIONAL JOURNAL OF LANGUAGE & COMMUNICATION DISORDERS 2009;44(6):813-25

The high prevalence of otitis media with effusion in children with cleft lip and palate as compared to children without clefts
Flynn T, Moller C, Jonsson R, Lohmander A
INTERNATIONAL JOURNAL OF PEDIATRIC OTORHINOLARYNGOLOGY 2009;73(10):1441-6

Untrained listeners' ratings of speech disorders in a group with cleft palate: a comparison with speech and language pathologists' ratings
Brunnegard K, Lohmander A, Van Doorn J
INTERNATIONAL JOURNAL OF LANGUAGE & COMMUNICATION DISORDERS 2009;44(5):656-74

A longitudinal study of speech production in Swedish children with unilateral cleft lip and palate and two-stage palatal repair
Lohmander A, Persson C
CLEFT PALATE-CRANIOFACIAL JOURNAL 2008;45(1):32-41

Speech and satisfaction with outcome of treatment in young adults with unilateral or bilateral complete clefts
Havstam C, Lohmander A, Sandberg Ad, Elander A
SCANDINAVIAN JOURNAL OF PLASTIC AND RECONSTRUCTIVE SURGERY AND HAND SURGERY 2008;42(4):182-9

Untitled
Lohmander A
CLEFT PALATE-CRANIOFACIAL JOURNAL 2008;45(4):452-3

A cross-sectional study of speech in 10-year-old children with cleft palate: Results and issues of rater reliability
Brunnegard K, Lohmander A
CLEFT PALATE-CRANIOFACIAL JOURNAL 2007;44(1):33-44

Orofacial dysfunction in children and adolescents with myotonic dystrophy
Sjogreen L, Engvall M, Ekstrom Ab, Lohmander A, Kiliaridis S, Tulinius M
DEVELOPMENTAL MEDICINE AND CHILD NEUROLOGY 2007;49(1):18-22

Maxillary dental arch and occlusion in patients with unilateral cleft lip and palate treated with different delays in closure of the hard palate after early velar repair
Friede H, Lohmander A, Hagberg C, Elander A, Lilja J
SCANDINAVIAN JOURNAL OF PLASTIC AND RECONSTRUCTIVE SURGERY AND HAND SURGERY 2006;40(5):261-6

Speech development in patients with unilateral cleft lip and palate treated with different delays in closure of the hard palate after early velar repair: A longitudinal perspective
Lohmander A, Friede H, Elander A, Persson C, Lilja J
SCANDINAVIAN JOURNAL OF PLASTIC AND RECONSTRUCTIVE SURGERY AND HAND SURGERY 2006;40(5):267-74

Speech in children with an isolated cleft palate: A longitudinal perspective
Persson C, Lohmander A, Elander A
CLEFT PALATE-CRANIOFACIAL JOURNAL 2006;43(3):295-309

Evaluation of VPI-assessment with videofluoroscopy and nasoendoscopy
Havstam C, Lohmander A, Persson C, Dotevall H, Lith A, Lilja J
BRITISH JOURNAL OF PLASTIC SURGERY 2005;58(7):922-31

Language skills at age 6 years in Swedish children screened for language delay at 2(1)/(2) years of age
Miniscalco C, Westerlund M, Lohmander A
ACTA PAEDIATRICA 2005;94(12):1798-806

Perceptual analysis of speech and the activity in the lateral pharyngeal walls before and after velopharyngeal flap surgery
Liedman-boshko J, Lohmander A, Persson C, Lith A, Elander A
SCANDINAVIAN JOURNAL OF PLASTIC AND RECONSTRUCTIVE SURGERY AND HAND SURGERY 2005;39(1):22-32

Methodology for perceptual assessment of speech in patients with cleft palate: A critical review of the literature
Lohmander A, Olsson M
CLEFT PALATE-CRANIOFACIAL JOURNAL 2004;41(1):64-70

The impact of early infant jaw-orthopaedics on early speech production in toddlers with unilateral cleft lip and palate
Lohmander A, Lillvik M, Friede H
CLINICAL LINGUISTICS & PHONETICS 2004;18(4-5):259-84

A prospective cross-sectional study of speech in patients with the 22q11 deletion syndrome
Persson C, Lohmander A, Jonsson R, Oskarsdottir S, Soderpalm E
JOURNAL OF COMMUNICATION DISORDERS 2003;36(1):13-47

Perceptual evaluation of speech and velopharyngeal function in children with and without cleft palate and the relationship to nasal airflow patterns
Dotevall H, Lohmander-agerskov A, Ejnell H, Bake B
CLEFT PALATE-CRANIOFACIAL JOURNAL 2002;39(4):409-24

Speech outcomes in isolated cleft palate: Impact of cleft extent and additional malformations
Persson C, Elander A, Lohmander-agerskov A, Soderpalm E
CLEFT PALATE-CRANIOFACIAL JOURNAL 2002;39(4):397-408

Unrepaired clefts in the hard palate: Speech deficits at the ages of 5 and 7 years and their relationship to size of the cleft
Lohmander A, Persson C, Owman-moll P
SCANDINAVIAN JOURNAL OF PLASTIC AND RECONSTRUCTIVE SURGERY AND HAND SURGERY 2002;36(6):332-9

A comparison of babbling and speech at pre-speech level, 3, and 5 years of age in children with cleft lip and palate treated with delayed hard palate closure
Lohmander-agerskow A, Soderpalm E, Friede H, Lilja J
FOLIA PHONIATRICA ET LOGOPAEDICA 1998;50(6):320-34

Aerodynamic assessment of velopharyngeal function during normal speech containing different places of articulation
Dotevall H, Lohmander-agerskov A, Almquist Sa, Bake B
FOLIA PHONIATRICA ET LOGOPAEDICA 1998;50(2):53-63

[Improved treatment of cleft lip and palate is now available]
Lilja J, Friede H, Lohmander-agerskov A
Lakartidningen 1998;95(12):1250-2

Speech outcome after cleft palate surgery with the Goteborg regimen including delayed hard palate closure
Lohmander-agerskov A
SCANDINAVIAN JOURNAL OF PLASTIC AND RECONSTRUCTIVE SURGERY AND HAND SURGERY 1998;32(1):63-80

Residual clefts in the hard palate: Correlation between cleft size and speech
Lohmanderagerskov A, Friede H, Soderpalm E, Lilja J
CLEFT PALATE-CRANIOFACIAL JOURNAL 1997;34(2):122-8

Delayed closure of the hard palate: A comparison of speech in children with open and functionally closed residual clefts
Lohmanderagerskov A, Friede H, Lilja J, Soderpalm E
SCANDINAVIAN JOURNAL OF PLASTIC AND RECONSTRUCTIVE SURGERY AND HAND SURGERY 1996;30(2):121-7

Speech and velopharyngeal function in children with an open residual cleft in the hard palate, and the influence of temporary covering
Lohmanderagerskov A, Dotevall H, Lith A, Soderpalm E
CLEFT PALATE-CRANIOFACIAL JOURNAL 1996;33(4):324-32

A longitudinal study of speech in 15 children with cleft lip and palate treated by late repair of the hard palate
Lohmander-agerskov A, Söderpalm E, Friede H, Lilja J
Scandinavian journal of plastic and reconstructive surgery and hand surgery 1995;29(1):21-31

A LONGITUDINAL-STUDY OF SPEECH IN 15 CHILDREN WITH CLEFT-LIP AND PALATE TREATED BY LATE REPAIR OF THE HARD PALATE
Lohmanderagerskov A, Soderpalm E, Friede H, Lilja J
SCANDINAVIAN JOURNAL OF PLASTIC AND RECONSTRUCTIVE SURGERY AND HAND SURGERY 1995;29(1):21-31

Visa alla publikationer

Map

View map

Blickagången 9A
Stockholm