This page in English
Laddar profil information

Om mig

Anders Gustafsson är professor i parodontologi vid institutionen för odontologi samt dekan för forskning. Han genomförde både sin grundutbildning till tandläkare och avlade sin doktorsexamen vid Karolinska Institutet. År 2005 utnämndes han till professor och blev samtidigt chef för universitets enhet för parodontologi och tandhygienistutbildning.

Anders Gustafssons forskning handlar i huvudsak om sambandet mellan parodontit, tandlossning, och andra sjukdomar i kroppen, främst hjärtkärlsjukdom och diabetes. Han har publicerat över 70 vetenskapliga artiklar inom paradontologi och inflammation. Han har över 25 års erfarenhet av att utbilda studenter på tandläkar- och tandhygienistprogrammen och har handlett ett stort antal grundutbildnings- och mastersstudenter samt doktorander.

Mellan år 2008 och 2011 var Anders Gustafsson prodekan för forskarutbildning. I januari 2012 blev han dekan för forskarutbildning och sedan juli 2016 är han dekan för forskning. 

Som dekan för forskning är Anders Gustafsson ordförande i Styrelsen för forskning vid Karolinska Institutet, med ansvar för bland annat:

  • att forskningen vid Karolinska Institutet ges bästa möjliga förutsättningar att vidareutvecklas
  • att styr- och incitamentsystem leder mot universitetets högt ställda mål för forskningen
  • strategisk rekrytering av nationella och internationella toppkrafter, samt säkrandet av återväxt genom satsningar på unga forskare
  • rekrytering av lärare (professorer och lektorer) i samverkan med styrelsen för utbildning och styrelsen för forskarutbildning.

Dokument

Publikationer

Activity of inflammatory bowel disease influences the expression of cytokines in gingival tissue
Figueredo Cm, Martins Ap, Lira-junior R, Menegat Jb, Carvalho At, Fischer Rg, et al
Cytokine 2017;95():1-6

Saliva and plasma levels of cardiac-related biomarkers in post-myocardial infarction patients
Rathnayake N, Buhlin K, Kjellström B, Klinge B, Löwbeer C, Norhammar A, et al
Journal of clinical periodontology 2017;44(7):692-699

Symptoms of depression and their relation to myocardial infarction and periodontitis
Kjellström B, Gustafsson A, Nordendal E, Norhammar A, Nygren Å, Näsman P, et al
European journal of cardiovascular nursing : journal of the Working Group on Cardiovascular Nursing of the European Society of Cardiology 2017;16(6):468-474

Essential Oils from Ugandan Medicinal Plants: In Vitro Cytotoxicity and Effects on IL-1β-Induced Proinflammatory Mediators by Human Gingival Fibroblasts
Ocheng F, Bwanga F, Almer Boström E, Joloba M, Borg-karlson Ak, Yucel-lindberg T, et al
Evidence-based complementary and alternative medicine : eCAM 2016;2016():5357689-

Periodontitis Increases the Risk of a First Myocardial Infarction: A Report From the PAROKRANK Study
Rydén L, Buhlin K, Ekstrand E, De Faire U, Gustafsson A, Holmer J, et al
Circulation 2016;133(6):576-83

Antimicrobial activity of polyhexamethylene guanidine phosphate in comparison to chlorhexidine using the quantitative suspension method
Vitt A, Sofrata A, Slizen V, Sugars Rv, Gustafsson A, Gudkova Ei, et al
Annals of clinical microbiology and antimicrobials 2015;14():36-

Association of periodontitis with persistent, pro-atherogenic antibody responses
Buhlin K, Holmer J, Gustafsson A, Hörkkö S, Pockley Ag, Johansson A, et al
Journal of clinical periodontology 2015;42(11):1006-14

Caries correlates strongly to salivary levels of matrix metalloproteinase-8
Hedenbjörk-lager A, Bjørndal L, Gustafsson A, Sorsa T, Tjäderhane L, Åkerman S, et al
Caries research 2015;49(1):1-8

Consumption of dental treatment in patients with inflammatory bowel disease, a register study
Johannsen A, Fored Mc, Håkansson J, Ekbom A, Gustafsson A
PloS one 2015;10(8):e0134001-

Essential Oils from Ugandan Aromatic Medicinal Plants: Chemical Composition and Growth Inhibitory Effects on Oral Pathogens
Ocheng F, Bwanga F, Joloba M, Softrata A, Azeem M, Pütsep K, et al
Evidence-based complementary and alternative medicine : eCAM 2015;2015():230832-

Salivary Matrix Metalloproteinase-8 and -9 and Myeloperoxidase in Relation to Coronary Heart and Periodontal Diseases: A Subgroup Report from the PAROKRANK Study (Periodontitis and Its Relation to Coronary Artery Disease)
Rathnayake N, Gustafsson A, Norhammar A, Kjellström B, Klinge B, Rydén L, et al
PloS one 2015;10(7):e0126370-

Significance of scaling and root planing with and without adjunctive use of a water-cooled pulsed Nd:YAG laser for the treatment of periodontal inflammation
Qadri T, Tunér J, Gustafsson A
Lasers in medical science 2015;30(2):797-800

Antibacterial activities of extracts from Ugandan medicinal plants used for oral care
Ocheng F, Bwanga F, Joloba M, Borg-karlson Ak, Gustafsson A, Obua C
Journal of ethnopharmacology 2014;155(1):852-5

Dental caries, prevalence and risk factors in patients with Crohn's disease
Szymanska S, Lördal M, Rathnayake N, Gustafsson A, Johannsen A
PloS one 2014;9(3):e91059-

The impact of non-surgical periodontal treatment on serum levels of long chain-polyunsaturated fatty acids: a pilot randomized clinical trial
Martinez Gl, Koury Jc, Brito F, Fischer Rg, Gustafsson A, Figueredo Cm
JOURNAL OF PERIODONTAL RESEARCH 2014;49(2):268-74

Inhibition of microsomal prostaglandin E synthase-1 by aminothiazoles decreases prostaglandin E2 synthesis in vitro and ameliorates experimental periodontitis in vivo
Kats A, Båge T, Georgsson P, Jönsson J, Quezada Hc, Gustafsson A, et al
FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology 2013;27(6):2328-41

Salivary biomarkers for detection of systemic diseases
Rathnayake N, Akerman S, Klinge B, Lundegren N, Jansson H, Tryselius Y, et al
PloS one 2013;8(4):e61356-

Salivary biomarkers of oral health: a cross-sectional study
Rathnayake N, Akerman S, Klinge B, Lundegren N, Jansson H, Tryselius Y, et al
Journal of clinical periodontology 2013;40(2):140-7

Serum Levels of Long-Chain Polyunsaturated Fatty Acids in Patients With Periodontal Disease
Figueredo Cm, Martinez Gl, Koury Jc, Fischer Rg, Gustafsson A
JOURNAL OF PERIODONTOLOGY 2013;84(5):675-82

Subgingival microflora in inflammatory bowel disease patients with untreated periodontitis
Brito F, Zaltman C, Carvalho Atp, Fischer Rg, Persson R, Gustafsson A, et al
EUROPEAN JOURNAL OF GASTROENTEROLOGY & HEPATOLOGY 2013;25(2):239-45

The effects of periodontal treatment on pregnancy outcomes
Michalowicz Bs, Gustafsson A, Thumbigere-math V, Buhlin K
JOURNAL OF CLINICAL PERIODONTOLOGY 2013;:S195-208

Benzyl Isothiocyanate, a Major Component from the Roots of Salvadora Persica Is Highly Active against Gram-Negative Bacteria
Sofrata A, Santangelo Em, Azeem M, Borg-karlson Ak, Gustafsson A, Putsep K
PLOS ONE 2011;6(8):e23045-

Effect of Non-Surgical Treatment on Chronic and Aggressive Periodontitis: Clinical, Immunologic, and Microbiologic Findings
Rosalem W, Rescala B, Teles Rp, Fischer Rg, Gustafsson A, Figueredo Cm
JOURNAL OF PERIODONTOLOGY 2011;82(7):979-89

Expression of cytokines in the gingival crevicular fluid and serum from patients with inflammatory bowel disease and untreated chronic periodontitis
Figueredo Cm, Brito F, Barros Fc, Menegat Jsb, Pedreira Rr, Fischer Rg, et al
JOURNAL OF PERIODONTAL RESEARCH 2011;46(1):141-6

Long-term effects of a single application of a water-cooled pulsed Nd:YAG laser in supplement to scaling and root planing in patients with periodontal inflammation
Qadri T, Javed F, Poddani P, Tuner J, Gustafsson A
LASERS IN MEDICAL SCIENCE 2011;26(6):763-6

Short term clinical effect of active and inactive Salvadora persica miswak on dental plaque and gingivitis
Sofrata A, Brito F, Al-otaibi M, Gustafsson A
JOURNAL OF ETHNOPHARMACOLOGY 2011;137(3):1130-4

A Short-Term Evaluation of Nd:YAG Laser as an Adjunct to Scaling and Root Planing in the Treatment of Periodontal Inflammation
Qadri T, Poddani P, Javed F, Tuner J, Gustafsson A
JOURNAL OF PERIODONTOLOGY 2010;81(8):1161-6

Effect of periodontal treatment on metabolic control, systemic inflammation and cytokines in patients with type 2 diabetes
Correa Fob, Goncalves D, Figueredo Cms, Bastos As, Gustafsson A, Orrico Srp
JOURNAL OF CLINICAL PERIODONTOLOGY 2010;37(1):53-8

Immunologic and Microbiologic Profiles of Chronic and Aggressive Periodontitis Subjects
Rescala B, Rosalem W, Teles Rp, Fischer Rg, Haffajee Ad, Socransky Ss, et al
JOURNAL OF PERIODONTOLOGY 2010;81(9):1308-16

The influence of academic stress on gingival inflammation
Johannsen A, Bjurshammar N, Gustafsson A
INTERNATIONAL JOURNAL OF DENTAL HYGIENE 2010;8(1):22-7

Effect of diabetes on periodontal status of a population with poor oral health
Tanwir F, Altamash M, Gustafsson A
ACTA ODONTOLOGICA SCANDINAVICA 2009;67(3):129-33

Perceived Oral Health in Patients with Crohn's Disease
Rikardsson S, Jonsson J, Hultin M, Gustafsson A, Johannsen A
ORAL HEALTH & PREVENTIVE DENTISTRY 2009;7(3):277-82

Periodontal Conditions of Individuals With Sjogren's Syndrome
Antoniazzi Rp, Miranda La, Zanatta Fb, Islabao Ag, Gustafsson A, Chiapinotto Ga, et al
JOURNAL OF PERIODONTOLOGY 2009;80(3):429-35

Periodontal Conditions of Individuals With Sjogren's Syndrome
Antoniazzi Rp, Miranda La, Zanatta Fb, Islabao Ag, Gustafsson A, Chiapinotto Ga, et al
JOURNAL OF PERIODONTOLOGY 2009;80(3):429-35

Periodontal treatment influences risk markers for atherosclerosis in patients with severe periodontitis
Buhlin K, Hultin M, Norderyd O, Persson L, Pockley Ag, Pussinen Pj, et al
ATHEROSCLEROSIS 2009;206(2):518-22

Risk factors for atherosclerosis in cases with severe periodontitis
Buhlin K, Hultin M, Norderyd O, Persson L, Pockley Ag, Rabe P, et al
JOURNAL OF CLINICAL PERIODONTOLOGY 2009;36(7):541-9

Higher Elastase Activity Associated with Lower IL-18 in GCF from Juvenile Systemic Lupus Patients
Figueredo Cms, Areas A, Sztajnbok Fr, Miceli V, Miranda La, Fischer Rg, et al
ORAL HEALTH & PREVENTIVE DENTISTRY 2008;6(1):75-81

Increased interleukin-18 in gingival crevicular fluid from periodontitis patients
Figueredo Cm, Rescala B, Teles Rp, Teles Fp, Fischer Rg, Haffajee Ad, et al
ORAL MICROBIOLOGY AND IMMUNOLOGY 2008;23(2):173-6

Influence of Betel Nut Chewing, Dental Care Habits and Attitudes on Perceived Oral Health among Adult Pakistanis
Tanwir F, Altamash M, Gustafsson A
ORAL HEALTH & PREVENTIVE DENTISTRY 2008;6(2):89-94

Lipopolysaccharide associates with pro-atherogenic lipoproteins in periodontitis patients
Kallio Kae, Buhlin K, Jauhiainen M, Keva R, Tuomainen Am, Klinge B, et al
INNATE IMMUNITY 2008;14(4):247-53

Prevalence of periodontitis and DMFT index in patients with Crohn's disease and ulcerative colitis
Brito F, De Barros Fc, Zaltman C, Carvalho Atp, Carneiro Ajd, Fischer Rg, et al
JOURNAL OF CLINICAL PERIODONTOLOGY 2008;35(6):555-60

Strong antibacterial effect of miswak against oral microorganisms associated with periodontitis and caries
Sofrata Ah, Claesson Rlk, Lingstrom Pk, Gustafsson Ak
JOURNAL OF PERIODONTOLOGY 2008;79(8):1474-9

Strong antibacterial effect of miswak against oral microorganisms associated with periodontitis and caries
Sofrata Ah, Claesson Rlk, Lingstrom Pk, Gustafsson Ak
JOURNAL OF PERIODONTOLOGY 2008;79(8):1474-9

The Short-Term Effectiveness of Non-Surgical Treatment in Reducing Levels of Interleukin-1 beta and Proteases in Gingival Crevicular Fluid From Patients With Type 2 Diabetes Mellitus and Chronic Periodontitis
Correa Fob, Goncalves D, Figueredo Cms, Gustafsson A, Orrico Srp
JOURNAL OF PERIODONTOLOGY 2008;79(11):2143-50

The Short-Term Effectiveness of Non-Surgical Treatment in Reducing Levels of Interleukin-1 beta and Proteases in Gingival Crevicular Fluid From Patients With Type 2 Diabetes Mellitus and Chronic Periodontitis
Correa Fob, Goncalves D, Figueredo Cms, Gustafsson A, Orrico Srp
JOURNAL OF PERIODONTOLOGY 2008;79(11):2143-50

Decreased interleukin-1 beta and elastase in the gingival crevicular fluid of individuals undergoing anti-inflammatory treatment for rheumatoid arthritis
Miranda La, Islabao Ag, Fischer Rg, Figueredo Cms, Oppermann Rv, Gustafsson A
JOURNAL OF PERIODONTOLOGY 2007;78(8):1612-9

Oral health and pro-inflammatory status in end-stage renal disease patients
Buhlin K, Bárány P, Heimbürger O, Stenvinkel P, Gustafsson A
Oral health & preventive dentistry 2007;5(3):235-44

Oral health of monozygotic twins with and without coronary heart disease: a pilot study
Tabrizi F, Buhlin K, Gustafsson A, Klinge B
JOURNAL OF CLINICAL PERIODONTOLOGY 2007;34(3):220-5

The effect of miswak extract on plaque pH
Sofrata A, Lingstrom P, Baljoon M, Gustafsson A
CARIES RESEARCH 2007;41(6):451-4

The importance of coherence length in laser phototherapy of gingival inflammation - a pilot study
Qadri T, Bohdanecka P, Tuner J, Miranda L, Altamash M, Gustafsson A
LASERS IN MEDICAL SCIENCE 2007;22(4):245-51

Changes in periodontal and rheumatological conditions after 2 years in patients with juvenile idiopathic arthritis
Miranda La, Braga F, Fischer Rg, Sztajnbok Fr, Figueredo Cms, Gustafsson A
JOURNAL OF PERIODONTOLOGY 2006;77(10):1695-700

Hyper-reactive mononuclear cells and neutrophils in chronic periodontitis
Gustafsson A, Ito H, Asman B, Bergstrom K
JOURNAL OF CLINICAL PERIODONTOLOGY 2006;33(2):126-9

Perception of oral health among adults in Karachi
Tanwir F, Altamash M, Gustafsson A
Oral health & preventive dentistry 2006;4(2):83-9

Aberrant neutrophil reactions in periodontitis
Figueredo Cms, Fischer Rg, Gustafsson A
JOURNAL OF PERIODONTOLOGY 2005;76(6):951-5

Increased interleukin-18 in patients with juvenile idiopathic arthritis and early attachment loss
Miranda La, Fischer Rg, Sztajnbok Fr, Johansson A, Figueredo Cms, Gustafsson A
JOURNAL OF PERIODONTOLOGY 2005;76(1):75-82

Oral health in women with coronary heart disease
Buhlin K, Gustafsson A, Ahnve S, Janszky I, Tabrizi F, Klinge B
JOURNAL OF PERIODONTOLOGY 2005;76(4):544-50

The immunoreactivity of systemic antibodies to Actinobacillus actinomycetemcomitans and Porphyromonas gingivalis in adult periodontitis
Johansson A, Buhlin K, Koski R, Gustafsson A
EUROPEAN JOURNAL OF ORAL SCIENCES 2005;113(3):197-202

The short-term effects of low-level lasers as adjunct therapy in the treatment of periodontal inflammation
Qadri T, Miranda L, Tuner J, Gustafsson A
JOURNAL OF CLINICAL PERIODONTOLOGY 2005;32(7):714-9

Self-perceived oral function in elderly residents in a suburban area of Stockholm, Sweden
Andersson K, Gustafsson A, Buhlin K
Oral health & preventive dentistry 2004;2(3):195-201

Subgingival plaque microbiota in Saudi Arabians after use of miswak chewing stick and toothbrush
Al-otaibi M, Al-harthy M, Gustafsson A, Johansson A, Claesson R, Angmar-mansson B
JOURNAL OF CLINICAL PERIODONTOLOGY 2004;31(12):1048-53

The short-term effectiveness of non-surgical treatment in reducing protease activity in gingival crevicular fluid from chronic periodontitis patients
Figueredo Cms, Areas A, Miranda La, Fischer Rg, Gustafsson A
JOURNAL OF CLINICAL PERIODONTOLOGY 2004;31(8):615-9

Comparative effect of chewing sticks and toothbrushing on plaque removal and gingival health
Al-otaibi M, Al-harthy M, Söder B, Gustafsson A, Angmar-månsson B
Oral health & preventive dentistry 2003;1(4):301-7

Constitutionally hyperreactive neutrophils in periodontitis
Fredriksson Mi, Gustafsson Ak, Bergstrom Kg, Asman Be
JOURNAL OF PERIODONTOLOGY 2003;74(2):219-24

Effect of tobacco smoking on neutrophil activity following periodontal surgery
Persson L, Bergstrom J, Gustafsson A
JOURNAL OF PERIODONTOLOGY 2003;74(10):1475-82

Periodontal conditions in patients with juvenile idiopathic arthritis
Miranda La, Fischer Rg, Sztajnbok Fr, Figueredo Cms, Gustafsson A
JOURNAL OF CLINICAL PERIODONTOLOGY 2003;30(11):969-74

Risk factors for cardiovascular disease in patients with periodontitis
Buhlin K, Gustafsson A, Pockley Ag, Frostegard J, Klinge B
EUROPEAN HEART JOURNAL 2003;24(23):2099-107

Self-reported oral health, dental care habits and cardiovascular disease in an adult Swedish population
Buhlin K, Gustafsson A, Håkansson J, Klinge B
Oral health & preventive dentistry 2003;1(4):291-9

A systematic review of the effect of anti-infective therapy in the treatment of peri-implantitis
Klinge B, Gustafsson A, Berglundh T
JOURNAL OF CLINICAL PERIODONTOLOGY 2002;:213-25

Microbiological findings and host response in patients with peri-implantitis
Hultin M, Gustafsson A, Hallstrom H, Johansson La, Ekfeldt A, Klinge B
CLINICAL ORAL IMPLANTS RESEARCH 2002;13(4):349-58

Oral health and cardiovascular disease in Sweden - Results of a national questionnaire survey
Buhlin K, Gustafsson A, Hakansson J, Klinge B
JOURNAL OF CLINICAL PERIODONTOLOGY 2002;29(3):254-9

Quantitative assessment of apoptotic and proliferative gingival keratinocytes in oral and sulcular epithelium in patients with gingivitis and periodontitis
Jarnbring F, Somogyi E, Dalton J, Gustafsson A, Klinge B
JOURNAL OF CLINICAL PERIODONTOLOGY 2002;29(12):1065-71

Validity and limitations of self-reported periodontal health
Buhlin K, Gustafsson A, Andersson K, Hakansson J, Klinge B
COMMUNITY DENTISTRY AND ORAL EPIDEMIOLOGY 2002;30(6):431-7

Neutrophil-related host response in hidradenitis suppurativa: A pilot study in patients with inactive disease
Lapins J, Asman B, Gustafsson A, Bergstrom K, Emtestam L
ACTA DERMATO-VENEREOLOGICA 2001;81(2):96-9

Tobacco smoking and neutrophil activity in patients with periodontal disease
Persson L, Bergstrom J, Ito H, Gustafsson A
JOURNAL OF PERIODONTOLOGY 2001;72(1):90-5

Cigarette smoking as an aggravating factor in inflammatory tissue-destructive diseases. Increase in tumor necrosis Factor-alpha priming of peripheral neutrophils measured as generation of oxygen radicals
Gustafsson A, Asman B, Bergstrom K
INTERNATIONAL JOURNAL OF CLINICAL & LABORATORY RESEARCH 2000;30(4):187-90

Cytokine, elastase and oxygen radical release by Fusobacterium nucleatum-activated leukocytes: a possible pathogenic factor in periodontitis
Sheikhi M, Gustafsson A, Jarstrand C
JOURNAL OF CLINICAL PERIODONTOLOGY 2000;27(10):758-62

Expression of intracellular elastase activity in peripheral neutrophils from patients with adult periodontitis
Figueredo Cms, Gustafsson A, Asman B, Bergstrom K
JOURNAL OF CLINICAL PERIODONTOLOGY 2000;27(8):572-7

Factors affecting late fixture loss and marginal bone loss around teeth and dental implants
Hultin M, Fischer J, Gustafsson A, Kallus T, Klinge B
Clinical implant dentistry and related research 2000;2(4):203-8

Immunolocalization of interleukin-8 and proliferating cell nuclear antigen in gingival keratinocytes in patients with periodontitis
Jarnbring F, Gustafsson A, Klinge B
ACTA ODONTOLOGICA SCANDINAVICA 2000;58(6):249-54

Increased amounts of laminin in GCF from untreated patients with periodontitis
Figueredo Cms, Gustafsson A
JOURNAL OF CLINICAL PERIODONTOLOGY 2000;27(5):313-8

Long-term evaluation of osseointegrated dental implants in the treatment of partly edentulous patients
Hultin M, Gustafsson A, Klinge B
JOURNAL OF CLINICAL PERIODONTOLOGY 2000;27(2):128-33

Effect of periodontitis and smoking on blood leukocytes and acute-phase proteins
Fredriksson Mi, Figueredo Cms, Gustafsson A, Bergstrom Kg, Asman Be
JOURNAL OF PERIODONTOLOGY 1999;70(11):1355-60

Increased interleukin-1 beta concentration in gingival crevicular fluid as a characteristic of periodontitis
Figueredo Cms, Ribeiro Msm, Fischer Rg, Gustafsson A
JOURNAL OF PERIODONTOLOGY 1999;70(12):1457-63

Increased release of elastase from in vitro activated peripheral neutrophils in patients with adult periodontitis
Figueredo Cms, Gustafsson A, Asman B, Bergstrom K
JOURNAL OF CLINICAL PERIODONTOLOGY 1999;26(4):206-11

Periodontitis increases chemiluminescence of the peripheral neutrophils independently of priming by the preparation method
Fredriksson M, Gustafsson A, Asman B, Bergstrom K
ORAL DISEASES 1999;5(3):229-33

Tobacco smoking and gingival neutrophil activity in young adults
Persson L, Bergstrom J, Gustafsson A, Asman B
JOURNAL OF CLINICAL PERIODONTOLOGY 1999;26(1):9-13

Activity and inhibition of elastase in GCF
Figueredo Cms, Gustafsson A
JOURNAL OF CLINICAL PERIODONTOLOGY 1998;25(7):531-5

Hyper-reactive peripheral neutrophils in adult periodontitis: Generation of chemiluminescence and intracellular hydrogen peroxide after in vitro priming and Fc gamma R-stimulation
Fredriksson M, Gustafsson A, Asman B, Bergstrom K
JOURNAL OF CLINICAL PERIODONTOLOGY 1998;25(5):394-8

Neutrophil response and microbiological findings around teeth and dental implants
Hultin M, Bostrom L, Gustafsson A
JOURNAL OF PERIODONTOLOGY 1998;69(12):1413-8

Protease activity in gingival crevicular fluid - Presence of free protease
Figueredo Cms, Gustafsson A
JOURNAL OF CLINICAL PERIODONTOLOGY 1998;25(4):306-10

Gingival crevicular neutrophils: membrane molecules do not distinguish between periodontitis and gingivitis
Asman B, Gustafsson A, Bergstrom K
JOURNAL OF CLINICAL PERIODONTOLOGY 1997;24(12):927-31

Markers of inflammation in crevicular fluid from peri-implant mucosa surrounding single crystal sapphire implants
Fartash B, Hultin M, Gustafsson A, Asman B, Arvidson K
CLINICAL ORAL IMPLANTS RESEARCH 1997;8(1):32-8

Priming response to inflammatory mediators in hyperreactive peripheral neutrophils from adult periodontitis
Gustafsson A, Asman B, Bergström K
Oral diseases 1997;3(3):167-71

Increased release of free oxygen radicals from peripheral neutrophils in adult periodontitis after Fc gamma-receptor stimulation
Gustafsson A, Asman B
JOURNAL OF CLINICAL PERIODONTOLOGY 1996;23(1):38-44

Methodological considerations in GCF sampling with paper strips: Poor recovery of uncomplexed elastase
Gustafsson A
JOURNAL OF CLINICAL PERIODONTOLOGY 1996;23(5):432-6

Priming of neutrophils with tumor necrosis factor-alpha measured as Fc gamma receptor-mediated respiratory burst correlates with increased complement receptor 3 membrane density
Asman B, Gustafsson A, Bergstrom K
INTERNATIONAL JOURNAL OF CLINICAL & LABORATORY RESEARCH 1996;26(4):236-9

LOWER PROTEIN-CONCENTRATION IN GCF FROM PATIENTS WITH PERIODONTITIS - AN INDICATOR OF HOST-SPECIFIC INFLAMMATORY REACTION
Gustafsson A, Asman B, Bergstrom K
JOURNAL OF CLINICAL PERIODONTOLOGY 1995;22(3):225-8

Visa alla publikationer

Karta