This page in English
Laddar profil information

Om mig

Amir Sariaslan är en postdoktoral forskare hos professor Patrick F. Sullivans grupp i psykiatrisk genomik. Hans forskningsintressen fokuserar på att förstå orsaker och konsekvenser av schizofreni och relaterade psykiatriska sjukdomar genom att kombinera populationsepidemiologiska och molekylärgenetiska metoder.

Laddar publikationer