This page in English
Laddar profil information

Om mig

Jag är avdelningschef på avdelning 5  med enheterna ortodonti och käkortopedi sedan 2012. Jag blev färdig specialist i ortodonti 1990, disputerade 1995 och blev docent 2005. Jag har varit enhetschef för den käkortopediska verksamheten sedan 1998.

Avdelningen för Ortodonti ligger på plan 8 inom Institutionen för Odontologi vid Huddinge Sjukhus. År 2009 flyttade den kliniska käkortopediska verksamheten till Stockholms Kraniofaciala Team beläget på Karolinska Universitets Sjukhuset i Solna. Från och med 2012 är Karolinska Institutet ensam vårdgivare inom käkortopedi för barn med kraniofaciala missbildningar på denna klinik vilket innebär att jag arbetar såväl i Huddinge som i Solna.

Vid enheten för ortodonti har jag arbetat med grundutbildning i ortodonti och käkortopedi för tandläkarstudenter, logopedstudenter och barnmorskestudenter; specialistutbildning i ortodonti, forskning, forskarutbildning och klinik inom såväl ortodonti som käkortopedi.

Jag är huvudhandledare för fyra doktorander varav en har disputerat. Jag är bihandledare för fyra doktorander varav tre har disputerat. Jag har även handlett masterarbeten inom ortodonti/käkortopedi. Avdelningen för ortodonti har för närvarande ytterligare en doktorand.

Jag sitter i Institutionen för odontologis ledningsgrupp sedan 2012. Jag har suttit i Programnämnden för Tandläkar- och Tandhygienistutbildning. Jag har sedan 2007 varit ordinarie ledamot inom etikprövningsnämnden vid Karolinska Institutet. Jag är företrädare för ortodonti vid Specialistrådet för tand- och käksjukdomar vid Stockholms läns landsting sedan 2015.

Utbildning

Jag genomförde min tandläkarutbildning på Karolinska Institutet. Jag gjorde min specialistutbildning i en internationell, programmerad postgraduate utbildning vid Universitetet i Bergen i Norge (1990), där jag även gjorde en Masterexamen (1990).  Jag har svensk legitimation som tandläkare och jag är svensk specialist i ortodonti. Jag disputerade vid Karolinska Institutet 1995 och blev docent vid Karolinska Institutet 2005.

Forskningsbeskrivning

Min forskning handlar främst om olika frågeställningar kring uppkomst och behandlingsutfall av barn med medfödda läpp- käk och gomdefekter. Jag forskar multidisciplinärt tillsammans med plastikkirurger, logopeder, genetiker och käkkirurger,

 

Publikationer

Mean GOSLON Yardstick Scores After 3 Different Treatment Protocols-A Long-term Study of Patients With Unilateral Cleft Lip and Palate
Peterson P, Mars M, Gowans A, Larson O, Neovius E, Henningsson G, et al
The Cleft palate-craniofacial journal : official publication of the American Cleft Palate-Craniofacial Association 2019;56(2):236-247

The Impact of Maxillary Advancement on Consonant Proficiency in Patients With Cleft Lip and Palate, Lay Listeners' Opinion, and Patients' Satisfaction With Speech
Hagberg E, Flodin S, Granqvist S, Karsten A, Neovius E, Lohmander A
The Cleft palate-craniofacial journal : official publication of the American Cleft Palate-Craniofacial Association 2019;56(4):454-461

Facial Growth at 5 and 10 Years After Veau-Wardill-Kilner Versus Minimal-Incision Technique Repair of Isolated Cleft Palate
Parikakis K, Larson O, Larson M, Karsten A
CLEFT PALATE-CRANIOFACIAL JOURNAL 2018;55(1):79-87

Minimal incision palatoplasty with or without muscle reconstruction in patients with isolated cleft palate: a cast and medical records analysis
Parikakis Ka, Larson O, Larson M, Karsten A
European journal of orthodontics 2018;40(5):504-511

Minimal incision palatoplasty with or without muscle reconstruction in patients with isolated cleft palate-a cephalometric study at 5 and 10 years
Parikakis K, Larson O, Karsten A
European journal of orthodontics 2018;():-

Morphologic Anomalies of Upper Cervical Vertebrae in Swedish Children Born with Nonsyndromic Cleft Lip and/or Palate Compared to Swedish Children without Cleft
Karsten A, Sideri M, Spyropoulos M
The Cleft palate-craniofacial journal : official publication of the American Cleft Palate-Craniofacial Association 2018;():1055665618808621-

A Scandcleft randomised trials of primary surgery for unilateral cleft lip and palate: 1. Planning and management
Semb G, Enemark H, Friede H, Paulin G, Lilja J, Rautio J, et al
Journal of plastic surgery and hand surgery 2017;51(1):2-13

Scandcleft randomised trials of primary surgery for unilateral cleft lip and palate: 1. Planning and management (vol 51, pg 2, 2017)
Semb G, Enemark H, Friede H, Paulin G, Lilja J, Rautio J, et al
JOURNAL OF PLASTIC SURGERY AND HAND SURGERY 2017;51(2):158-

Scandcleft randomised trials of primary surgery for unilateral cleft lip and palate: 6. Dental arch relationships in 5 year-olds
Heliövaara A, Küseler A, Skaare P, Shaw W, Mølsted K, Karsten A, et al
Journal of plastic surgery and hand surgery 2017;51(1):52-57

Scandcleft randomised trials of primary surgery for unilateral cleft lip and palate: 7. Occlusion in 5 year-olds according to the Huddart and Bodenham index
Karsten A, Marcusson A, Hurmerinta K, Heliövaara A, Küseler A, Skaare P, et al
Journal of plastic surgery and hand surgery 2017;51(1):58-63

Scandcleft randomised trials of primary surgery for unilateral cleft lip and palate: 8. Assessing naso-labial appearance in 5-year-olds - a preliminary study
Mølsted K, Humerinta K, Küseler A, Skaare P, Bellardie H, Shaw W, et al
Journal of plastic surgery and hand surgery 2017;51(1):64-72

Oral health-related quality of life before and after crown therapy in young patients with amelogenesis imperfecta
Pousette Lundgren G, Karsten A, Dahllöf G
Health and quality of life outcomes 2015;13():197-

Association and Mutation Analyses of the IRF6 Gene in Families With Nonsyndromic and Syndromic Cleft Lip and/or Cleft Palate
Pegelow M, Koillinen H, Magnusson M, Fransson I, Unneberg P, Kere J, et al
CLEFT PALATE-CRANIOFACIAL JOURNAL 2014;51(1):49-55

Dominant mutations in GRHL3 cause Van der Woude Syndrome and disrupt oral periderm development
Peyrard-janvid M, Leslie Ej, Kousa Ya, Smith Tl, Dunnwald M, Magnusson M, et al
American journal of human genetics 2014;94(1):23-32

The prevalence of various dental characteristics in the primary and mixed dentition in patients born with non-syndromic unilateral cleft lip with or without cleft palate
Pegelow M, Alqadi N, Karsten Ala
EUROPEAN JOURNAL OF ORTHODONTICS 2012;34(5):561-70

A comparison of hand-tracing and cephalometric analysis computer programs with and without advanced features-accuracy and time demands
Tsorovas G, Karsten Ala
EUROPEAN JOURNAL OF ORTHODONTICS 2010;32(6):721-8

Familial non-syndromic cleft lip and palate - analysis of the IRF6 gene and clinical phenotypes
Pegelow M, Peyrard-janvid M, Zucchelli M, Fransson I, Larson O, Kere J, et al
EUROPEAN JOURNAL OF ORTHODONTICS 2008;30(2):169-75

Length of the cleft in relation to the incidence of hypodontia of the second premolar and to inheritance of cleft lip and palate in children with isolated cleft palate
Stockholm Cleft Palate Team, Karsten A, Larson M, Larson O
SCANDINAVIAN JOURNAL OF PLASTIC AND RECONSTRUCTIVE SURGERY AND HAND SURGERY 2005;39(5):283-6

Novel and de novo mutations of the IRF6 gene detected in patients with Van der Woude or popliteal pterygium syndrome
Peyrard-janvid M, Pegelow M, Koillinen H, Larsson C, Fransson I, Rautio J, et al
EUROPEAN JOURNAL OF HUMAN GENETICS 2005;13(12):1261-7

Effects of adenoidectomy and changed mode of breathing on incisor and molar dentoalveolar heights and anterior face heights
Mahony D, Karsten A, Linder-aronson S
Australian orthodontic journal 2004;20(2):93-8

The relationship between hypodontia in the second premolar region and heredity of cleft, lip and palate in children with isolated cleft palate
Karsten A, Larson M
SWEDISH DENTAL JOURNAL 2004;28(1):47-52

Dental occlusion after Veau-Wardill-Kilner versus minimal incision technique repair of isolated clefts of the hard and soft palate
Karsten A, Larson M, Larson O
CLEFT PALATE-CRANIOFACIAL JOURNAL 2003;40(5):504-10

Genetic heterogeneity and exclusion of a modifying locus at 17p11.2-p11.1 in Finnish families with van der Woude syndrome
Wong Fk, Koillinen H, Rautio J, Teh Bt, Ranta R, Karsten A, et al
JOURNAL OF MEDICAL GENETICS 2001;38(3):198-202

Mapping of the second locus for the Van der Woude syndrome to chromosome 1p34
Koillinen H, Wong Fk, Rautio J, Ollikainen V, Karsten A, Larson O, et al
EUROPEAN JOURNAL OF HUMAN GENETICS 2001;9(10):747-52

Linkage analysis of candidate regions in Swedish nonsyndromic cleft lip with or without cleft palate families
Wong Fk, Hagberg C, Karsten A, Larson O, Gustavsson M, Huggare J, et al
CLEFT PALATE-CRANIOFACIAL JOURNAL 2000;37(4):357-62

Clinical and genetic studies of Van der Woude syndrome in Sweden
Wong Fk, Karsten A, Larson O, Huggare J, Hagberg C, Larsson C, et al
ACTA ODONTOLOGICA SCANDINAVICA 1999;57(2):72-6

Linkage analysis of candidate regions in Swedish non-syndromic cleft lip and palate families.
Wong Fk, Hagberg C, Karsten A, Larson O, Huggare J, Larsson C, et al
AMERICAN JOURNAL OF HUMAN GENETICS 1999;65(4):A453-A453

Tissue response to space closure in monkeys: A comparison of orthodontic magnets and superelastic coil springs
Linderaronson A, Forsberg Cm, Rygh P, Lindskog S
EUROPEAN JOURNAL OF ORTHODONTICS 1996;18(6):581-8

EFFECTS OF ORTHODONTIC MAGNETS ON CUTANEOUS EPITHELIAL THICKNESS AND TIBIAL BONE-GROWTH IN RATS
Linderaronson A, Rygh P, Lindskog S
ACTA ODONTOLOGICA SCANDINAVICA 1995;53(4):259-63

EFFECTS OF STATIC MAGNETIC-FIELDS ON HUMAN PERIODONTAL FIBROBLASTS IN-VITRO
Linderaronson A, Lindskog S
SWEDISH DENTAL JOURNAL 1995;19(4):131-7

Visa alla publikationer

Map

View map

Alfred Nobels Allé 8
HUDDINGE