Tilldelning av medel 2021

Kommittén för forskning har den 18 november 2021 beslutat om medel inom Karolinska Institutets rekryterings och konsolideringsprogram för åtta anställningar som biträdande lektor, åtta anställningar som forskare samt åtta konsolideringsbidrag för forskare redan anställda vid KI. Utlysningsprocessen för 2021 är klar, och de sökande som tilldelats medel och godkänt webbpublicering av namn listas nedan.

Medel för anställning som biträdande lektor tilldelas till följande sökande (i bokstavsordning):

 • Carolyn Cesta   
 • Cristiana Cruceanu                                                            
 • Can Dincer 
 • Alessandro Furlan                                                                          
 • Donghao Lu                                                                 
 • Juan Pablo Lopez
 • Joel Nordin                                              
 • Neda Razaz                                   

Antalet behöriga sökande var 76 st. Medlen omfattar upp till 1 miljon kronor per år i sex år och kan användas till egen lön. Ytterligare 1 miljon kronor utbetalas som startbidrag för forskning (engångsbelopp).

Medel för anställning som forskare tilldelas till följande sökande (i bokstavsordning):

 • Amaia Calderón-Larrañaga                  
 • Zheng Chang                                                               
 • Rongrong Fan
 • Taras Kreslavskiy                                                                         
 • Yi Lu
 • Benjamin Murrell
 • Magdalena Paolino 
 • Pete Williams                                                

Antalet behöriga sökande var 33 st. Medlen omfattar 1 miljon kronor per år i två år och kan användas till egen lön.

Konsolideringsbidrag tilldelas till följande sökande (i bokstavsordning):

 • Emma Andersson
 • Niklas Björkström             
 • Karin Jensen
 • Taras Kreslavskiy                
 • Björn Pasternak                
 • Vicente Pelechano           
 • Joanna Rorbach
 • Georgios Sotiriou

Antalet behöriga sökande var 65 st. Medlen omfattar upp till 1,2 miljoner kronor per år i fem år och kan användas till egen lön. Upp till 50 procent av bidraget kan användas till forskningsomkostnader.

I det fall någon tilldelad tackar nej, kommer den personen tas bort från listan ovan. Närmast följande person på respektive reservlista att erbjudas medel och listas bland de tilldelade.

Anette Pinjemo

HR-specialist
AP
Innehållsgranskare:
Anette Pinjemo
2023-11-27