Skip to main content

Rektors tal vid Tvärvetenskapligt symposium den 16 oktober 2017

Eders majestäter, Eders kungliga höghet, prinsessan Christina fru Magnuson, Ers excellens, hedersdoktorer, hedersgäster, studenter, kollegor och medarbetare, mina damer och herrar!

Varmt välkomna till Karolinska Institutet, Aula Medica och kvällens tvärvetenskapliga symposium.

Karolinska Institutet är ett av världens ledande universitet. Vår vision är att på ett avgörande sätt bidra till att förbättra människors hälsa.

Vi utbildar studenter och forskare och vi bedriver grundforskning och klinisk forskning inom områden där Sverige och resten av världen står inför olösta frågor. Vi arbetar i nära samverkan med hälso- och sjukvården. För värdet av vår forskning blir bara tydligt när den tjänar patienter och samhället. Vår vision är därför att KI ska vara världsledande också i den processen: att omvandla forskningresultat till bättre prevention, diagnostik och behandling.

Stora ekonomiska resurser och en infrastruktur i framkant är idag en förutsättning för forskningen, men är i sig ingen garanti för framgång. Många enskilda individers hängivenhet, kreativitet och hårda arbete är de viktigaste komponenterna för att forma ett framgångsrikt universitet. För att Karolinska Institutet ska kunna ta sig an dagens och morgondagens hälsoutmaningar måste vi kunna attrahera de skarpaste hjärnorna, ha tillgång till den mest avancerade utrustningen och förmå att överföra medicinska upptäckter till praktisk tillämpning.

Medicin handlar om molekyler och teknologier, om celler och organ, men först och främst handlar det om människor, oavsett var i världen de bor. Hälsa är i dag global hälsa – inte bara för att världen är så tätt sammanbunden, utan också för att KI:s ansvar som världsledande universitet sträcker sig långt bortom vårt eget lands gränser. Sverige och världen står inför betydande hälsoutmaningar. Förekomsten av livsstilssjukdomar som fetma och diabetes ökar, liksom förekomsten av psykisk ohälsa. Det är stora ojämlikheter i hälsa. I utsatta delar av världen decimeras befolkningar och raseras ekonomier av epidemier men också i ökande utsträckning av kronisk sjukdom. Detta är utmaningar KI måste ta sig an.

Medicinska genombrott förutsätter samarbete mellan discipliner. Vi behöver tvärvetenskaplig forskning och reflektion för att ny teknologi ska kunna utvecklas och möta behoven hos individen och i samhället. Nya teknologier och banbrytande genombrott inom medicinsk behandling kommer att utmana vår värdegrund och väcka etiska frågeställningar. För detta behöver vi närheten till samhällsvetenskap och humaniora och samarbete mellan universiteten.

Det är därför med stor glädje som jag välkomnar er till detta symposium med fokus på just tvärvetenskap, och med forskning och forskare som representerar skilda discipliner vid tre av Sveriges stora universitet: Uppsala universitet, KTH och KI. De föredrag vi kommer att få lyssna till ikväll spänner över ett brett spektrum: Från forskning inom proteomik och nanoteknologi till diabetes. Också kulturen kommer till uttryck, i musikalisk form men också i form av nya insikter om att musiken är så mycket mer än rekreation. Musiken gör oss smartare, mer empatiska och får oss att samspela bättre med våra medmänniskor.

Det är också en speciell glädje att kvällens tvärvetenskapliga symposium hålls här i Aula Medica – Karolinska Institutets största auditorium. Med sin skönhet och rymd inspirerar detta auditorium till nytänkande och diskussioner som utmanar rådande vetenskapliga paradigm. Aula Medica var svaret på en önskan om en mötesplats för kunskapsutbyte och diskussion som funnits ända sedan KI:s campus här i Solna började planeras på 1930-talet. Men det var först genom en synnerligen generös gåva från Familjen Erling-Perssons stiftelse, som denna mötesplats kunde bli verklighet. Donationen gavs i samband med Karolinska Institutets 200-årsjubileum 2010. Ett jubileum då filantroper, i Sverige och internationellt, visade sin tillit till KI. Med stor generositet bidrog de till att stärka våra möjligheter att realisera nya genombrott för livet. Flera av dessa filantroper är här i salen ikväll och till er alla vill jag rikta mitt och KI:s varma tack.

Fritt översatt betyder filantropi ”kärlek till mänskligheten”. Att oegennyttigt skänka till andra är om något ett uttryck för kärlek till sina medmänniskor. Den generositet som filantroper under århundranden visat Karolinska Institutet och flera andra universitet har i många fall haft avgörande betydelse för universitetens och samhällets utveckling. Filantroper bidrar till en förflyttning av forskningens frontlinjer som ytterst innebär att skänka hopp hos dem som forskningen är satt att tjäna. Filantropiskt stöd till forskning ger hopp hos patienter, hos deras familjer och i samhället i stort.

De som ska föra detta arbete vidare in i nästa generation är våra studenter och unga forskare. Det gläder mig därför ofantligt att se så många av er här i salen denna kväll, i tvärvetenskapens tecken. Tvärvetenskap är förutsättningen för framtidens medicinska genombrott och är det som behövs för att tackla de komplexa globala utmaningarna. Ni – framtidens ledare – måsta därför behärska språket inom flera discipliner – ni måste vara ”science polyglots”. Med kvällens program – med kvällens samtal mellan discipliner – ser vi framåt.

Jag vill än en gång välkomna er alla till denna kväll i tvärvetenskapens tecken, i Karolinska Institutets största auditorium. Tillsammans bygger vi svensk livsvetenskap och hälsoforskning till gagn för världens alla människor. Tillsammans bidrar vi till vår vision: Att på ett avgörande sätt förbättra människors hälsa.

Varmt välkomna.