Multipel skleros

Patienter med MS och deras anhöriga ger ofta uttryck för en vilsenhet i sitt sökande efter kunskap och efterlyser god skriftlig information. Denna bok ger svar på en rad frågor om sjukdomen Multipel skleros.

Hur är nervsystemet uppbyggt? Hur fastställer man att det rör sig om MS och är det ärftligt? Är den yttre orsaken till MS en infektion? Hur uppkommer MS-härden och varför är det svårt att påvisa behandlingseffekt? Finns behandling och hur inverkar MS på det dagliga livet?

Multipel skleros, MS, är i Sverige och flera liknande länder den vanligaste sjukdomsorsaken till rörelsehinder hos unga vuxna. Multipel skleros betyder ”många ärrhärdar”. De är förlagda till nervsystemet och hindrar dess normala funktion. Sjukdomsförloppet är nyckfullt och oförutsägbart och den exakta orsaken är inte klarlagd. Sådana faktorer har gjort MS till en ”gåtfull” och mytomspunnen sjukdom.

Författare

Jan Fagius, docent vid neurologkliniken, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Oluf Andersen är professor med särskild inriktning på MS, neurologiska kliniken, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg

Jan Hillert, professor, neurologiska kliniken, Karolinska institutet, Huddinge

Tomas Olsson professor i molekylär medicin vid Karolinska Institutet och klinisk neurolog vid Karolinska sjukhuset, Stockholm

Magnhild Sandberg, docent i neurologi vid Lunds universitet.

Recensioner

Nu har de fem neurologer i Sverige, som har den största erfarenheten och kunskapen, sammanställt en färsk studie, där alla sjukdomens aspekter gås igenom. Boken hade tjänat på att andra specialister - rehabläkare, arbetsterapeuter, sjukgymnaster, kuratorer - belyst sina specialområden. Jämfört med för några år sedan har neurologerna fått en mer nyanserad bild av de sociala, psykologiska och vardagliga konsekvenserna, så totalt sett är skriften Multipel skleros en mycket bra utgångspunkt för den som behöver lära sig mer om folksjukdomen MS. 

Nilla Bolding, BTJ

Fakta om boken

Bokens titel: Multipel skleros

Författare: Oluf Andersen, Jan Fagius, Jan Hillert, Magnhild Sandberg, Tomas Olsson

ISBN 978-91-85565-10-8
Utgivningsdatum: april 2007
Sidor: 128

Boken finns inte längre i lager.

Neurologi