Skip to main content

Linnæus i Lärda Tidningar

Unik bok om Linnés vetenskapliga arbeten, en av Linnéjubileets viktigaste och vackraste böcker!

Lärda Tidningar innehåller recensioner av 215 arbeten författade eller utgivna av Linné, därribland sammanfattningar på svenska av flertalet av Linnés 186 latinska avhandlingar och det anses numera vara ställt utom allt tvivel att det är Linné själv som recenserar sina egna arbeten. Därutöver finns 154 artiklar som rör Linné, bl.a. brev från hans lärjungar i främmande länder. Det är första gången detta rika material och för de flesta okända texter av Linné nu utges i samlad form. Boken innehåller 432 sidor med 54 illustrationer och har bibliografiska data över alla de recenserade trycken.

Recensioner

"...nu har jag läst boken. Som är vågar jag påstå, en av de ensklit främsta kulturgärningarna under detta långa jubileumsår. Ove Hagelin och hand medarbetare har lusläst samtliga nummer av Lärda Tidningar och samlat allt som har anknytning till Linné; referat och recensioner, högtidstal, resebrev, utnämningar, dödsrunor, notiser i blandade ämnen och rön om allt mellan himmel och jord. Och tack vare både sak- och personregister har resultatet blivit ett för alla framtida Linnéstudier oundgängligt verk...Disseratationerna avfattades vanligen på latin, vilket gör dem svårtillgängliga för en nutida läsare, men här finns nu allt refererat på svenska. Och det handlar verkligen om allt. Om silkesmaskar, flyttfåglar, marsvin, rabarber, sjöjungfrur, bröd, parasollmossa, kaffe, koraller och surbrunnsdiet. Ja, och floran förstås, på Kamtjaka, i Nordamerika, Surinam, överallt. En guldgruva.

Ur Svenska Dagbladet 3 januari 2008, Fredrik Sjöberg

"Det här är ju en guldgruva för Linnéforskningen och för förståelsen av frihetstidens lärda liv överhuvud! Vid sidan av Linnékorrespondensen menar jag att denna utgåva är det viktigaste bidrag till 1700-talets kultur- och vetenskapshistoria som 300-årsjubileet medfört. Att boken därtill måste vara den vackraste som utkommit detta år förminskar inte dess värde."

Gunnar Eriksson, professor em. i idé- och lärdomshistoria, Uppsala universitet.

"Detta är en av de värdefullaste Linnépublikationerna på mycket länge, ett stort och högintressant Linnématerial som äntligen lyfts fram i ljuset . . . ett gediget arbete mitt i strömmen av allt det vanliga."

Björn Dal, Kulturarvschef, Universitetsbiblioteket, Lunds Universitet.

"En härlig bok! Årets finaste. Snygg, användbar, ett viktigt innehåll."

Gunnar Broberg, professor i idé- och lärdomshistoria, Lunds Universitet.

Fakta om boken

Bokens titel: Linnæus i Lärda Tidningar

ISBN 978-91-976724-1-2
Utgivningsdatum: oktober 2007
Sidor: 432