Skip to main content

Krönika: Märit Johansson om Gamma

Märit Johansson, vd för Karolinska Institutet Science Park som ska flytta in i Gamma berättar:

Möten mellan talanger föder nya idéer

Att hela Karolinska Institutets innovationssystem samlas i ett hus innebär en väldigt positiv förändring. Karolinska Institutet Science Park, Karolinska Institutets innovationskontor, Karolinska Development, Karolinska Institutet Innovation AB och Karolinska Institutet Holding AB kommer alla att sitta på samma plan. Företagen kommer att finnas längs med byggnadens ytterkanter medan den inre delen av huset kommer att bestå av ett öppet torg inrett för spontana möten. Det gör att vi kan prata mer med varandra och samverka och utnyttja våra specifika kunskaper och ekonomiska resurser på bästa möjliga sätt.

Märit JohanssonPå entréplanet kommer det att finnas en riktig konferensanläggning och en utställningsdel där vi kan presentera innovationer och produkter som tagits fram på Karolinska Institutet. Här ska också våra företag kunna visa upp sig. Alla som arbetar i huset kommer att gå in genom en och samma entré, vilket gör att alla måste passera torget för att komma till sitt kontor.

Entrétorget, där det också går att fika, blir ytterligare en mötesplats för alla som arbetar och besöker Karolinska Institutet Science Park. Sammanlagt är det nästan 800 talangfulla personer som kommer att arbeta på Karolinska Institutet Science Park. Det är när dessa talanger möts som nya idéer föds.

Förhoppningsvis kommer också större bioteknik- och läkemedelsföretag att flytta in här så småningom. Dessa kan ta över projekten från de små företagen och ta dem vidare till marknaden.