Skip to main content

Hjärt-Lungfonden

Uppdrag: Besegra Stroke

[2010-12-20] Karolinska Institutet har av Hjärt-Lungfonden mottagit 20 miljoner kronor till den gemensamma insamlingen till förmån för forskningsprojektet "Uppdrag: Besegra Stroke". Projektet leds och utförs av Karolinska Institutets världsledande forskare inom strokeområdet. Hjärt-Lungfondens och Karolinska Institutets målsättning är att gemensamt samla in 40 miljoner kr för att kunna förverkliga "Uppdrag: Besegra Stroke". I mars 2011 hade sammanlagt närmare 25 miljoner kronor samlats in.

Ungefär 30 000 människor i Sverige drabbas varje år av stroke. 6 000 dör och av dem som överlever får många svårt att klara av det mest grundläggande i vardagen. Sjukdomen kostar samhället cirka 19 miljarder kronor per år. KI ska nu tillsammans med Hjärt-Lungfonden ge forskarna resurser att förbättra metoderna för att behandla stroke med målet att halvera antalet som dör och fördubbla antalet överlevande som klarar sig utan hjälp. Den gemensamma insamlingen fortsätter under 2011.