Skip to main content

Hållstens Forskningsstiftelse

Ytterligare en donation

En donation på 2 miljoner kronor från Hållstens forskningsstiftelse gör att professor Ulf Eriksson och hans kollegor vid institutionen för Medicinsk biokemi och biofysik kan fortsätta sin forskning inom vaskulärbiologifältet för att förstå hjärnans sjukdomar. Forskargruppen undersöker bland annat på vilket sätt diabetes påverkar utvecklingen av kognitiv förmåga och Alzheimers sjukdom. Hittills har man sett att hjärnans blodkärl verkar ha en framträdande roll för denna koppling och att stora likheter verkar finns mellan olika sjukdomstillstånd i hjärnan. Man har även identifierat ett målprotein som kan vara starkt involverat i denna process. I den planerade studien hoppas man ytterligare öka förståelsen av hur hjärnans blodkärl är involverade i uppkomsten av Alzheimers sjukdom med det långsiktiga målet att hitta nya läkemedel som kan förhindra sjukdomsförloppet.
— Genom den generösa donationen från Hållstens forskningsstiftelse kommer vi i vårt arbete kunna ta viktiga steg framåt och fortare nå de högt ställda mål vi har med vår forskning, säger professor Ulf Eriksson.

Hjärnans sjukdomar

Fyra unga KI-forskare,Christian Göritz, Pontus Boström, Igor Adameyko och Mikael Altun, får fyra miljoner kronor under fyra år för att finansiera sina forskarassistenttjänster. Donationen kommer från Bertil Hållsten och bidrar till KI:s målsättning att kunna erbjuda unga forskare en långvarig karriär vid KI.

Ytterligare en donation från Hållstens Forskningsstiftelse, har gett Igor Adameyko än större möjligheter att nå framgång med sin forskning.

Att stötta medicinsk forskning är det roligaste sättet att göra av med pengar. Jag har råd och behöver inte mer, så varför inte ge tillbaka lite? Jag hoppas också att jag kan motivera andra att göra samma sak, säger Bertil Hållsten.

Sedan 2003 har Hållstens Forskningsstiftelse tillsammans med Hjärnfonden finansierat forskning om hjärnans sjukdomar vid Karolinska Institutet. Bland ett 70- tal ansökningar utvaldes efter bedömning av Hjärnfondens vetenskapliga råd två projekt från Karolinska Institutet. Inom Göran Engbergs grupp har flera avhandlingar belyst kynurensyrans betydelse för schizofreni. Lars Olson och Patrik Ernfors har utvecklat ny kunskap om Parkinsons sjukdom. I samband med detta har mekanismerna bakom stamcellers nybildning klarlagts.

Efter den första femårsperioden har finansieringen fortsatt i två nya projekt vid Karolinska Institutet. Ernfors grupp studerar nu möjligheterna att stimulera respektive dämpa nybildningen av stamceller. Med utgångspunkt i forskning om regleringen av blod- hjärnbarriären utvecklar Ulf Erikssons grupp möjligheterna att lindra effekterna av stroke. Detta ingår som ett delprojekt i Karolinska Institutets initiativ "Uppdrag: Besegra Stroke".