Skip to main content

Utbildning vid sektionen för socialt arbete

Verksamhetsförlagd utbildning

I samarbete med institutionerna för socialt arbete vid Ersta Sköndal Högskola samt Stockholms universitet sker verksamhetsförlagd utbildning (VFU) vid Funktionsområde socialt arbete i hälso- och sjukvård, Karolinska Universitetssjukhuset. Studerande vid andra universitet kan, i mån av plats, också tas emot för VFU, som samordnas av två av sektionens adjungerade kliniska adjunkter.

Utbildning på avancerad nivå

Sektionen för socialt arbete medverkar i det interprofessionella magisterprogrammet "Klinisk medicinsk vetenskap". För information om aktuella kurstillfällen se KI:s kurskatalog.

Kurser på avancerad nivå:

Evidens och implementering i hälso- och sjukvård, 15 hp

Psykosociala aspekter på sjukdom och behandling, 15 hp

Sexualmedicin - en introduktion, 15 hp

Sexologi I: sexualitet och samhälle, 7,5 hp, ges i samarbete med institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet.

Forskarutbildning

Du som intresserad av forskarutbildning vid sektion är varmt välkommen att ta kontakt med Kerstin Sjögren Fugl-Meyer.

Uppdragsutbildning

Under de senaste läsåren har sektionen anordnat följande uppdragsutbildningar:

LSS - lagstiftning och värdegrund, 7,5 hp

Evidensbaserad praktik inom den sociala barn- och ungdomsvården, 7,5 hp

Evidens och implementering i hälso- och sjukvård, 15 hp

Värdegrund i äldreomsorgen, 7,5 hp

Åldrandets utmaningar, 2 x 7,5 hp

Ledarskapets utmaning i äldreomsorg - sociala och psykosociala perspektiv, 7.5 hp.

Utbildning Socionomprogrammet

Grundutbildning för socionomer/kuratorer äger rum vid institutioner för socialt arbete vid olika universitet i landet och ges alltså inte vid Karolinska Institutet.