Skip to main content

Sjuksköterskeutbildningen

Omvårdnadens grunder är att vårda människan i hälsa och sjukdom, att lindra lidande, att värna om människans välbefinnande och att skydda människans värdighet.

Ämnet genomsyras av en helhetssyn på patienten där fysiska, psykiska, kulturella och emotionella aspekter av hälsa och lidande beaktas och där varje patients värde och rätt till bästa möjliga vård förtydligas. Vi vill skapa en sjuksköterskeutbildning där utbildning, klinisk verksamhet och forskning ligger i balans. Genom denna integrering förbereds de studenter som går utbildningarna för såväl kommande klinisk yrkesverksamhet med ett livslångt lärande, som för en framtida forskarkarriär. Utbildningen präglas av tre profilområden; evidensbaserad omvårdnad, integrativ vård och transkulturell vård.

Centrala begrepp för omvårdnad är människa, omvårdnadshandling, omvårdnadsrelation, hälsa och miljö.

Genom studier inom huvudområdet utvecklar studenten kunskap om bland annat:

  • människan i hälsa, ohälsa och sjukdom, samt hälsoresurser och hälsohinder
  • hur man genom omvårdnadshandlingar kan understödja hälsa, förebygga ohälsa och sjukdom, bidra till att bota och behandla, lindra lidande och värna människans värdighet
  • vad som kännetecknar en vårdande relation, beaktande etiska, emotionella, sociokulturella och existentiella aspekter
  • människans sårbarhet och behov av omvårdnad i övergångar (eng: transitions) relaterade till utveckling, hälsa och sjukdom och förändrade livsförhållanden
  • samspelet mellan människan och miljö

Läs mer under Utbildning vid sektionen för omvårdnad

Läs mer om Sjuksköterskeprogrammet 180 hp på Karolinska Institutet

Läs mer om Sjuksköterskeprogrammet på distans på Karolinska Institutet

NVS har uppdraget att ansvara för 11 av specialistsjuksköterskeprogrammen vid KI.

• Ambulanssjukvård
• Anestesisjukvård
• Barn och ungdom
• Distriktssköterska - ges både som distans/delfarts- och campus/helfartsutbildning
• Intensivvård
• Kirurgisk vård
• Medicinsk vård
• Onkologisk vård - inriktning avancerad cancervård
• Onkologisk vård - inriktning strålbehandling
• Operationssjukvård
• Psykiatrisk vård
• Vård av äldre