Skip to main content

Rörelse, fysisk aktivitet och arbetslivsrelaterad hälsa

Forskningen syftar till att undersöka olika aspekter av muskuloskelettala besvär och dess prevention samt faktorer som påverkat transition från akuta till långvariga eller återkommande besvär, genom identifikation av riskfaktorer och undergrupper, utveckling av urvalstester för högbelastande arbets- och fritidsexponering samt utveckling av riktade rehabiliteringsåtgärder. Forskningen genomförs i kliniska och arbetsrelaterade miljöer samt i laboratorier.

Forskningstekniker

Fokus inriktas på belastningsutlösta, neuromuskulära besvär samt rygg- och nackbesvär och annan smärt problematik. Såväl kvantitativa metoder som EMG, biomekanik, mätning av muskulär styrka och uthållighet, och syreupptag såsom frågeformulär, skattningsinstrument och intervjumetodik används i studier med epidemiologiska, experimentella, och kvalitativa ansatser samt i randomiserade kontrollerade studier.

ProfessorKarin Harms-Ringdahl

Forskargruppsledare

Arbete:
08-524 888 15

E-post:

karin.harms‑ringdahl@ki.se

Adress:

Karolinska Institutet
Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
Sektionen för sjukgymnastik
Fack 23100
141 83 Huddinge

Läs mer om Karin Harms-Ringdahl

Gruppmedlemmar

Gabriele Biguet, leg sjukgymnast, doktorand
Lisbet Broman, BMA, forskningsassistent
Åsa Dedering, Med Dr, leg sjukgymnast, kliniker, forksningsassistent, högskoleadjunkt
Britt Elfving, Med Dr, leg sjukgymnast, docent, lektor
Marie Halvorsen, leg sjukgymnast, doktorand, kliniker
Margareta Hansson, leg sjukgymnast, doktornad
Annette Heijne, Med Dr, leg sjukgymnast, lektor
Helena Larsson, Med Dr, leg sjukgymnast, forskare, legitimerad sjukgymnast
Charlotte Lüning Bergsten, leg sjukgymnast, universitetsadjunkt
Andreas Monnier, leg sjukgymnast, MSc, kliniker
Lena Nilsson-Wikmar, Docent, Med Dr, leg sjukgymnast, vice forskargruppsledare
Christina Olsson, Med Dr, leg sjukgymnast, kliniker primärvården
Eva Rasmussen Barr, Med Dr, leg sjukgymnast, kliniker primärvården
Tom Arild Torstensen, leg sjukgymnast, doktorand, kliniker primärvården
Björn Äng, Med Dr, leg sjukgymnast, lektor

Utvalda publikationer

Larsson H, Tegern M, Harms-Ringdahl K

Influence of a comprehensive intervention programme on premature discharge outcomes from military training.

WORK 2012, 42:241-251

Influence of a comprehensive intervention programme on premature discharge outcomes from military training.

Ros AG, Holm SE, Fridén C, Heijne AI

Responsiveness of the One-leg hop test and the Square hop test to fatiguing intermittent aerobic work and subsequent recovery.

Strength Cond Res. 2012 Jun 14. [Epub ahead of print]. PMID: 22706574 [PubMed - as supplied by publisher]

Responsiveness of the One-leg hop test and the Square hop test to fatiguing intermittent aerobic work and subsequent recovery.

Olsson CB, Grooten WJ, Nilsson-Wikmar L, Harms-Ringdahl K, Lundberg M

Catastrophizing during and after pregnancy: associations with lumbopelvic pain and postpartum physical ability.

Phys Ther. 2012, 92(1):49-57. Epub 2011 Oct 20.

Catastrophizing during and after pregnancy: associations with lumbopelvic pain and postpartum physical ability

Ang BO, Monnier A, Harms-Ringdahl K

Neck/Shoulder Exercise for Neck Pain in Air Force Helicopter Pilots A Randomized Controlled Trial

Spine (Phila Pa 1976) 2009, 34:544-51

Neck/Shoulder Exercise for Neck Pain in Air Force Helicopter Pilots A Randomized Controlled Trial

Hansson M, Boström C, Harms-Ringdahl K

Sickness absence and sickness attendance What People with neck or back pain think.

Social Science & Medicine 2006; 62:2183-2195

Sickness absence and sickness attendance What People with neck or back pain think.

Nilsson-Wikmar L, Holm K, Oijerstedt R, Harms-Ringdahl K

Effects of three different physical therapy treatmenst on pain and activity in pregnant women with pelvic girdle pain: a randomized clinical trial with 3, 6 and 12 months follow-up.

Spine (Phila Pa 1976). 2005, 15;30(8):850-6

Effects of three different physical therapy treatmenst on pain and activity in pregnant women with pelvic girdle pain: a randomi