Protokoll från styrgruppsmöten - FiV

Protokoll 2017

2017-11-22

2017-10-23

2017-10-19

2017-09-20

2017-06-09

2017-03-30

2017-02-21

Protokoll 2016

2016-06-01

2016-04-07

2016-03-02

2016-01-28

Protokoll 2015

2015-12-10

2015-11-13

2015-09-07 per capsulam

2015-09-03

2015-05-28

2015-04-16

2015-03-05

2015-01-29                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Protokoll 2014

2014-12-11
2014-11-06
2014-10-02
2014-08-18
2014-05-16 per capsulam 2
2014-05-16 per capsulam 1
2014-04-03
2014-01-30

Tidigare protokoll

Protokoll 2013

2013-11-28
2013-09-26
2013-08-29
2013-05-30
2013-04-17
2013-03-21
2013-02-21
2013-01-31

Protokoll 2012

2012-12-14
2012-11-15 per capsulam
2012-11-08
2012-09-27
2012-08-30
2012-06-20 per capsulam
2012-06-13
2012-04-24
2012-03-06
2012-01-24

Protokoll 2011

2011-12-06
2011-10-26

2011-04-05
2011-06-15
2011-01-26

Protokoll 2010

2010-12-01
2010-08-24
2010-04-13
2010-02-09

Protokoll 2009

2009-11-23
2009-10-15
2009-09-02
2009-06-01
2009-04-27

AdministrationForskarskolaForskarutbildningVårdvetenskap