Skip to main content

Om sektionen för socialt arbete

Sektionen för socialt arbete sammanlänkar de akademiska ämnena medicin och socialt arbete.

Vid NVS, sektionen för socialt arbete utvecklas ämnet " socialt arbete i hälso- och sjukvård" (medical social work) i ett interprofessionellt kontext. Sektionen bedriver forskning och undervisning om sociala och psykosociala aspekter inom hälsovetenskaperna. Viktiga forskningsområden är funktionsnedsättning och kroniska sjukdomar, cancer och palliativ vård, klinisk sexologi/sexualmedicin, hälso- och sjukvårdsforskning, framför allt utvärdering och evidens av psykosociala arbetsmetoder, samt barn och ungdomars hälsa.

Sektionen leds av Kerstin Fugl-Meyer, adjungerad professor i socialt arbete med inriktning klinisk sexologi, och består av forskare, lärare, doktorander och administrativ personal. Sektionen har sin kliniska bas på och ett nära samarbete med Funktionsområde socialt arbete i hälso- och sjukvård vid Karolinska Universitetssjukhuset.

Socialt arbete i hälso- och sjukvård

Socialt arbete i hälso- och sjukvård omfattar kunskap om och förståelse för människors psykosociala, sociala och samhälleliga förhållanden och hur dessa faktorer interagerar med hälsa och sjukdom. Det utgör en akademisk koppling mellan ämnena medicin och socialt arbete med följande fokusområden: sociala och psykosociala orsaker till och konsekvenser av sjukdom, samt patienters och närståendes erfarenheter och upplevelser av olika sjukdomstillstånd och behandlingar. Ämnet inrymmer teori, metoder för och implementering av psykosocialt behandlingsarbete och sociala insatser såväl på individnivå som på grupp- och samhällsnivå.

Besöks- och postadress till sektionen

Karolinska Institutet
Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
Sektionen för socialt arbete
D3, Zanderska huset
Alfred Nobels Allé 23
Campus Flemingsberg

Postadress:
Fack 23400
141 83 Huddinge

Sektionschef

Professor, adjungerad

Kerstin Sjögren Fugl-Meyer

Enhet: Sektionen för allmänmedicin och primärvård
E-post: kerstin.sjogren.fugl-meyer@ki.se