Neurorehabilitering

This page in English

Vår kliniska forskning behandlar rehabilitering av patienter med stroke och traumatiska hjärn- och ryggmärgsskador.


Sektionen för Neurorehabilitering lyder under Sektionen för Neurodegeneration.

Den kliniska basen för sektionens verksamhet ligger i Frösundavik i Solna. Den utgörs av Spinaliskliniken och Rehab Station Stockholm. Spinaliskliniken är en klinik vid Karolinska Universitetssjukhuset Solna. Verksamheten är samlokaliserad med Rehab Station, som är en rehabiliteringsklinik med slutenvård och dagvård inom Praktikertjänstkoncernen. Rehab Station är specialiserat på neurologisk och ortopedisk rehabilitering.

Rehabstation Stockholm

 

Anknuten

Åke Seiger

Enhet: Eriksdotter
E-post: Ake.Seiger@ki.se