Skip to main content

Dags att söka magisterkurser

Nu är det dags att söka magisterkurser inför hösten.

På Karolinska Institutet och sektionen för arbetsterapi har du möjligheten att söka kurser för dina magisterstudier. Kurserna kombinerar interprofessionella kurser (t.ex en inledande kurs i vetenskapsteori och forskningsmetodik med fysioterapi och omvårdnad) med ämnesspecifika kurser

Kursen i Aktivitetsvetenskap ger en unik teoretisk grund och djup i aktivitetsvetenskap (ges nästa gång våren 2019). Vi arrangerar även metodikkurser som ger dig redskapen för att arbeta vetenskapligt med dina forskningsfrågor, till hösten ges tex kursen Mätinstrument för vårdvetenskap som är en interprofessionell kurs med fokus på validitet och reliabilitet hos mätinstrument. Kursen kliniska berättelser och narrativ medicin som redskap i personcentrerad vård, är en tvärvetenskaplig kurs som vi ger i höst och som är kunskap i hur berättelser och narrativitet kan vara redskap i personcentread vård. Vi erbjuder även en kurs med inriktning på vetenskaplig teori och metod, Vetenskapsteori och forskningsmetodik i arbetsterapi, fysioterapi och omvårdnad.

Mer information om anmälan, kursdatum och särskild behörighet finns här.

Utöver dessa kurser finna även andra kurser som kan vara relevanta, se KIs program och kurser.