Skip to main content

Arbetsmiljögruppen - NVS

Arbetsmiljögruppen vid institutionen NVS består av ordförande, arbetsgivarrepresentanter, likabehandlingsombud och skyddsombud.

Ordförande i arbetsmiljögruppen, arbetsgivarrepresentant

Administrativ chef

Ulla Cronfalk-Hernlund

Telefon: 08-524 868 18
Enhet: Central ledningsadministration
E-post: Ulla.Cronfalk-Hernlund@ki.se

Arbetsgivarrepresentanter

Marie Iwarzon lektor, bitr/stf sektionschef Sektionen för omvårdnad
Kristina Johnell lektor, sektionschef Sektionen för Aging Research Center (ARC)
Eric Westman universitetslektor, sektionschef Sektionen för klinisk geriatrik
Helena Karlström forskare Sektionen för neurodegeneration
Mona Hellstadius personalhandläggare, samordnar institutionens arbetsmiljöarbete Central ledningsadministration

Kemikalieombud/flyttkoordinator

Namn Ordinarie/suppleant Titel Enhet
Johanna Wanngren ordinarie senior lab manager Sektionen för neurogeriatrik

Ombud för lika villkor

Namn Ordinarie/suppleant Titel Enhet
Homira Behbahani ordinarie forskare Sektionen för neurogeriatrik

Skyddsombud

Namn Ordinarie/suppleant Titel Enhet
Taher Darreh-Shori ordinarie forskarassistent,bitr/stf sektionschef Sektionen för translationell Alzheimer neurobiologi
Maria Wahlberg ordinarie statistiker Sektionen för Aging Research Center (ARC)
Camilla Malinowsky ordinarie universitetsadjunkt Sektionen för arbetsterapi
Wim Grooten ordinarie lektor Sektionen för fysioterapi
Gunilla Lilja ordinarie universitetsadjunkt Sektionen för omvårdnad
Emma Swärdh suppleant universitetsadjunkt Sektionen för fysioterapi