Skip to main content

Arbetsmiljögruppen - NVS

Arbetsmiljögruppen vid institutionen NVS består av ordförande, arbetsgivarrepresentanter, likabehandlingsombud och skyddsombud.

Ordförande i arbetsmiljögruppen, arbetsgivarrepresentant

Arbetsgivarrepresentanter
NAMN TITEL ENHET
Erika Jonsson Laukka Forskare, bitr/stf sektionschef Sektionen för Aging Research Center (ARC)
Eric Westman Universitetslektor, sektionschef Sektionen för klinisk geriatrik
Maria Staiger Personalhandläggare, handlägger institutionens rehabiliteringsärenden Central ledningsadministration
Kemikalieombud
NAMN ORDINARIE/SUPPLEANT TITEL ENHET
Johanna Wanngren Ordinarie Senior lab manager Sektionen för neurogeriatrik
Ombud för lika villkor
NAMN ORDINARIE/SUPPLEANT TITEL ENHET
Maria Wiklander Ordinarie Biträdande lektor Sektionen för omvårdnad
Taher Darreh-Shori Ordinarie Forskare Sektionen för klinisk geriartrik
Skyddsombud
NAMN ORDINARIE/SUPPLEANT TITEL ENHET
Taher Darreh-Shori Ordinarie Forskare Sektionen för klinisk geriatrik
Maria Wahlberg Ordinarie Statistiker Sektionen för Aging Research Center (ARC)
Wim Grooten Ordinarie Lektor Sektionen för fysioterapi
Gunilla Lilja Ordinarie Universitetsadjunkt Sektionen för omvårdnad
Emma Swärdh Suppleant Universitetsadjunkt Sektionen för fysioterapi
widerströmska building