Skip to main content

Nyheter STAR

En kunskapsdag om aortasjukdomar

Den 19 oktober 2017 kl 14-17 hålls en "Kunskapsdag om Aortasjukdomar" på Karolinska Universitetssjukhuset. Dagen vänder sig i första hand till patienter med aortasjukdom, anhöriga och personal som möter denna patientgrupp men alla som är intresserade är välkomna. Rebecka Hultgren, Johnny Steuer, Timo Söderlund och Göran Hassel ingår i organisationskommittén. Program och info om anmälan

Halvtidskontroll Sayid Zommorodi

Titel: Abdominal Aortic Aneurysm - uncharted aspects of rupture

2017-05-02 kl 14:00 CMM Lecture Hall L8:00 Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

STAR dag den 30 mars 2017

Program, meet the Professor - Erney Mattson

Halvtidskontroll Samuel Röhl

Titel: Vascular Remodeling - from experimental research to clinical studies

2017-03-29 kl.14:00 CMM, L8:03

Forskningsanslag SLL - Hälsa, Medicin och Teknik

Ulf Hedin har tillsammans med professor Christian Gasser vid KTH erhållit 1 600 000 SEK under perioden 2017-2018 för forskningsprojektet "Personalized Vascular Decisions by image-based biomechanics solutions".

Ny Postdoc i gruppen Kärlkirurgi

Postdoc

Malin Stenman

Enhet: Kärlkirurgi
E-post: malin.stenman@ki.se

CSTP-anslag

Antti Siika har erhållit Clinical Scientist Training Programme (CSTP) från KI.

Forskningsanslag från Hjärt- Lungfonden

Rebecka Hultgren har fått 1 260 000 kr (forskarmånader) samt 600 000 kr under 2017-2018 för forskningsprojektet “Aneurysm disease in women and men - development, growth and risk of rupture”.

Halvtidskontroll Moritz Lindquist Liljeqvist

Titel: Predicting and preventing abdominal aortic aneurysm growth and rupture - a translational approach

2016-11-30 kl 10:15 CMM Lecture Hall L8:00 Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

Halvtidskontroll Olga Nilsson

Titel: Strukturerad utbildningsintervention för patienter med bukaortaaneurysm
Fredagen den 9 September kl. 13:00, konferensrummet Kärlkirurgiska kliniken A2:01, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

Ny docent i Kärlkirurgi 2015

Forskningsanslag från SLL - Hälsa, Medicin och Teknik projektmedel 2016

Ulf Hedin/Joy Roy har fått fortsatt stöd på 600 000 kr från SLL för projektet "Personalized Vascular Decisions by image-based biomechanics solutions". Anslaget kommer att delas med vår samarbetspartner på KTH, Professor Christian Gasser.

Anton Razuvaev har fått 90.000 kr från Geriatric Diseases at Karolinska Institutet för forskningsprojektet "Diabetic vein graft disease".

Högre kliniska forskare 2016

Joy Roy har fått SLL:s anslag Högre kliniska forskare 2016 om 800 000 SEK för forskningsprojektet "Bukaortaaneurysm: Nya mekanismer och prediktion av tillväxt och ruptur".

Ny postdoc

Forskningsanslag

Anton Razuvaev har fått 45.000 kr från Geriatric Diseases at Karolinska Institutet för forskningsprojektet "Diabetic vein graft disease"

Ny doktorand

Anknuten

Sayid Zommorodi

Enhet: Rekonstruktiv plastikkirurgi
E-post: sayid.zommorodi@ki.se

Forskningsanslag från Hjärt-Lungfonden

Joy Roy har fått forskarmånader från Hjärt-Lungfonden om 1.200.000 kr under perioden 2015-2016 för projektet: Abdominal Aortic Aneurysm Growth and Rupture: Novel Mechanisms and Patient-Specific Rupture Risk Prediction

Docent

Joy Roy

Telefon: 851779355
Enhet: Kärlkirurgi
E-post: Joy.Roy@ki.se

Forskningsanslag från Hjärt-Lungfonden

Rebecka Hultgren har fått forskarmånader från Hjärt-Lungfonden om 1.200.000 kr under perioden 2015-2016 för projektet: Aneurysm disease in women and men - development, growth and risk of rupture.

Professor, adjungerad

Rebecka Hultgren

Enhet: Kärlkirurgi
E-post: Rebecka.Hultgren@ki.se

Lars Maegdefessel utnämnd till Ragnar Söderbergforskare i medicin 2014

Lars Maegdefessels forskning syftar till att ta fram nya strategier för att upptäcka och behandla hjärt-kärlsjukdomar. Forskningsprojektet använder ny kunskap om icke-kodande RNA för att förstå uppkomst av hjärt-kärlsjukdomar, framför allt förträngning av halspulsådern och bråck på stora kroppspulsådern.

Läs mer om projektet på Ragnarsoderbergsstiftelse.se

Forskningsanslag från KTH/SLL - Hälsa, Medicin och Teknik projektmedel 2015

Ulf Hedin får 750.000 kr från KTH/SLL för projektet "Personalized Vascular Decisions by image-based biomechanics solutions". Anslaget kommer att delas med vår samarbetspartner på KTH, Professor Christian Gasser.

Forskningsprojektet syftar till att använda moderna bildbehandlingsprogram i kombination med patientdata, avancerade molekylärbiologiska metoder för att identifiera de patienter som är i stor risk för att drabbas av stroke och aortabristning. Dessutom kan man undvika onödiga operationer och på så sätt förbättra livskvaliteten för våra patienter.

Prins Daniels anslag till yngre lovande forskare går i år till Lars Maegdefessel

Lars Maegdefessel forskar om en molekyl vid namn mikroRNA och dess betydelse för utveckling av åderförfettning. Målet med forskningen är att ta fram nya behandlingsmetoder för att minska antalet drabbade av hjärt-kärlsjukdom, framförallt vad det gäller åderförfettning och bråck på stora kroppspulsådern.

Läs mer i Hjärt-Lungfondens pressrelease 2014-09-01

Prins Daniel och Lars Maegdefessel