Skip to main content

Forskning om Infektionssjukdomar

All information about the Infectious Diseases Unit is in English. Please click on the link above.

Infektionsforskningen vid Karolinska Institutet har en mycket stor bredd och inkluderar många forskargrupper vid flera institutioner. Interaktionen mellan både experimentell och klinisk mikrobiologi, epidemiologi, biostatistik, folkhälsovetenskap och klinisk infektionsforskning är stor.

Vid Avdelningen för infektionssjukdomar vid institutionen för medicin, Solna sker forskning och utbildning i nära samarbete med Karolinska Universitetssjukhusets Infektionsklinik. Infektionskliniken har en verksamhet som omfattar drygt 20 % av landets samlade infektionsvård och är en viktig bas för flertalet av forskningsprojekten.

Kontakt

Enhetschef

Professor/överläkare

Anna Färnert

Telefon: 08-517 752 85
Enhet: Forskargrupp A Färnert
E-post: Anna.Farnert@ki.se

Enhetsadministratör

Administratör

Anne Rasikari

Telefon: 08-517 718 61
Enhet: Forskargrupp A Färnert
E-post: Anne.Rasikari@ki.se

Besöksadress

Karolinska Universitetssjukhuset Solna

Infektionskliniken, B2:03

171 76 Stockholm

Postadress

Institutionen för medicin Solna (MedS)

Karolinska Universitetssjukhuset Solna, B3:03

171 76 Stockholm

Leveransadress

Karolinska Universitetssjukhuset Solna

Infektion B3:03

171 76 Stockholm