Skip to main content

Mats Jensen-Urstad - enhetschef för Hjärt- och lungsjukdomar

Mats Jensen-Urstad, adjungerad professor i kardiologi, är enhetschef för Enheten för hjärt- och lungsjukdomar sedan 2013.

Hur ser du på ditt nya chefsuppdrag?

-Det är en väldigt rolig och spännande utmaning. Det innebär också ett stort ansvar att leda enheten och jag hoppas att på ett bra sätt kunna fortsätta det fina arbete som Christer Sylvén gjort under många år.

Vilka styrkor har enheten?

-Vi har en stark bas i den stora kliniska verksamheten som täcker allt från basal sjukvård till högspecialiserad verksamhet, där vi inom flera områden är ledande i Sverige. Vi har högkvalitativ klinisk forskning, men också avancerad grundforskning exemplifierad av Christer Sylvéns forskargrupp inom regenerativ kardiologi.

-Rekryteringen av Kenneth Chien till vår institution tror jag kommer att få en oerhört stor betydelse både direkt och indirekt via olika forskningssamarbeten. Jag ser också en stor styrka i att vi har både hjärt- och lungverksamhet inom enheten, då dessa hänger intimt samman, vilket ger goda forskningsmöjligheter.

Vilka utmaningar ser du för enheten de närmaste åren?

-Idag läggs mycket fokus på NKS och hur verksamheten kommer se ut där i framtiden. Vi har på vår enhet idag, med vår stora verksamhet i Huddinge, mycket goda förutsättningar för klinisk forskning och utbildning. Detta kommer bli ännu viktigare de närmsta åren då det ser ut att blir ytterligare en förskjutning av den kliniska verksamheten avseende hjärt- och lungsjukdomar till Huddinge. Vi måste arbeta för att lyfta fram detta och utveckla enhetens position som ledande i Stockholm och Sverige.

Beskriv dig själv med tre ord.

-Analytisk, målmedveten, omtänksam.

Berätta kort om din bakgrund.

-Läkarexamen 1980, leg läk 1984, specialist i klinisk fysiologi 1988, specialist i kardiologi 1995. Disputerade 1992 i arbetsfysiologi. Docent i kardiologi 1997. Adjungerad professor i kardiologi med särskild inriktning på elektrofysiologi och cirkulationsfysiologi 2011. Jag var på Södersjukhuset först på MIVA och sedan på fysiologlab t.o.m. 1994, då jag flyttade till Huddinge och började med elektrofysiologi. Jag har härefter varit omväxlande på Karolinska Solna och Huddinge, och är ansvarig för de elektrofysiologiska laboratorierna i Huddinge nu.

-Min nuvarande forskning är huvudsakligen klinisk. Vi har Skandinaviens största elektrofysiologiska verksamhet, vilket tillsammans med en omfattande databas ger bra underlag för studier. Forskningens huvudfokus ligger på tekniker inom kateterablation. Ett viktigt kliniskt resultat av forskningen är utvecklingen av kryoablation, frysbehandling, där vi idag är internationellt ledande inom området. Vi studerar också hur strukturella förändringar av hjärtmuskulaturen påverkar behandlingsresultat och prognos hos patienter med förmaksflimmer och kammartakykardier.