Skip to main content

Inger Hagerman forskargrupp

Forskargruppens verksamhet spänner över ett brett område av hjärtsviktsfältet.

Gruppen samverkar med andra grupper i projekt kring hjärttransplantationer, parallellt med att studera diastolisk hjärtsvikt, muskelpåverkan vid hjärtsvikt, effekter av ultrafiltration av blodet, effekter på skelettmuskeln vid hjärtsvikt.

Ett annat fokusområde berör hjärtsviktsmottagningar och kvalitativ forskning kring hjärtsviktspatienters livskvalitet.

Nyckelord: Hjärtsvikt

Medlemmar

Inger Hagerman, gruppledare, med dr, överläkare
Aristomenis Manouras, med dr, specialistläkare
Eric Rullman, med dr, leg läk
Felicia Håkansson, leg läk, doktorand
Ida Löfman, specialistläkare, doktorand
Ewa Hägglund, leg sjuksköterska
Michael Melin, specialistläkare, doktorand

Projekt

  • Arteriell hemodynamik vid systolisk hjärtsvikt - Anders Sahlén, specialistläkare, med dr
  • Den dysfunktionella skelettmuskeln vid hjärtsvikt - Michael Melin, specialistläkare, doktorand
  • Pulmonell hypertension vid hjärtsvikt - Aristomenis Manouras, specialistläkare, doktorand
  • Hjärtsvikt - betydelsen av njurfunktion - diuretikadosering och ultrafiltrationsbehandling - Ida Löfman, specialistläkare, doktorand
  • Yoga vid hjärtsvikt - Ewa Hägglund, hjärtsviktssjuksköterska
  • Ventrikulo-arteriell coupling hos äldre kvinnor: "the missing link to HFnEF?" - Felicia Håkansson, leg läk, doktorand