Skip to main content

Annika Bergquist - Adjungerad professor i gastroenterologi och hepatologi

I november 2013 utnämndes Annika Bergquist till adjungerad professor i gastroenterologi och hepatologi.

Grattis till professuren! Vad betyder tjänsten för dig?

- Den betyder jättemycket. Den blir en belöning för allt hårt arbete som är nedlagt över lång tid.

Hur länge har du varit på KI Huddinge?

- Jag började 1993 som underläkare på medicinsk gastro.

Vad handlar din forskning om?

- Min forskning handlar om den kroniska leversjukdomen, primär skleroserande cholangit. Jag har både i kliniken och i forskningen ägnat mig åt denna patientgrupp och det övergripande syftet har varit att öka förståelsen kring varför man får sjukdomen, varför den är kopplad till en sån hög cancerrisk och hur vi ska förebygga sjukdomsprogress, symtom och cancer utveckling.

Hur kommer du använda din professurtjänst - vad har du för planer?

- Jag kommer att fortsätta på inslagen väg. Jag har redan en forskargrupp med flera doktorander.

Vad har du för andra uppdrag inom forskarsamhället?

- Jag sitter med i styrgruppen på Bengt Ihre research fellow ship i olika nationella och internationella nätverk kring hepatologisk forskning kring t e x SILK, Svensk internmedicinsk leverklubb, International PSC study group IPSCSG.

När insåg du att du ville bli forskare?

- Jag insåg att jag ville bli forskare först när jag började som läkare på Karolinska. Den akademiska miljön i kliniken är utmärkt och nyfikenhet och utvecklingsanda präglar vardagen. Det var självklart att börja forska