KI Biobank

This page in English

KI Biobank är en core facilitet för hela Karolinska Institutet, vars personal också hör till vår institution. För att läsa mer om deras verksamhet, gå till deras hemsida.

Agrell, Annie  
Arnerlöv, Peter  
Arvidsson, Sivonne  
Büren, Eva  
Carman, Ann-Christin  
Day, William  
Divers, Mark  
Eliasson Sundbom, Patrik  
Hillelson, Pia  
Kjellqvist, Sanela  
Lagerberg, Camilla  
Lind, Jesper  
Lindström, Karin  
Novak, Valentina  
Samara, Rafat  
Singh, Jaspal  
Thompson, James  
Tybring, Gunnel  
Wretlind, Kristoffer  
Biobank