Skip to main content

Patientens Egen Provhantering årets Vitalisstipendiat

Patientens Egen Provhantering (PEP), är en del av projektet 4D artriter som leds av Sofia Ernestam vid Medical Management Centrum.

PEP består av en webbtjänst på reumatologmottagningen, Karolinska Universitetssjukhuset. Genom att ta del av sina egna provsvar och själv beställa provtagning blir patienten mer delaktig och får större ansvar för sin vård och sin sjukdom. Patienten blir en aktiv deltagare i patientsäkerhetsarbetet under en läkemedelsbehandling. Motiveringen till Vitalisstipendiet löd:

Patientens Egen Provhantering (PEP) - en ny invånartjänst som ger användaren möjlighet att själv bestämma över sina egna provtagningar. Tjänsten gör invånaren till en sann medaktör i vården, leder till ökad patientsäkerhet, ökad trygghetskänsla och frigör resurser inom vården. Vi ser också stor potential inom fler provtagningsområden och en möjlig framtida koppling till journal.

Det årliga stipendiet, instiftat av Vitalis tillsammans med Tieto Healthcare & Welfare, finns för att premiera personal inom vård och omsorg som genom nytänkande utvecklar användarnära innovationer. I år premierades särskilt integrerade lösningar som sätter patient eller brukare i centrum.