Skip to main content

Ontiledarna.se vinnare av årets MedTech Award

Vinnare MedTech Awards 2015

Sofia Ernestam är MD är anknuten forskare till forskargruppen Action through Information Management, AIM vid LIME. Hon är också projektledare för 4D artriter, ett samverkansprogram mellan KI och SLL som vann årets MedTech Awards. På bilden syns hon tillsammans med Dan Lind (till vänster), projektledare för 4D IT. I mitten syns Martin Williamson som har varit projektledare för tjänsten Patientens egen provtagning, PEP (som är en av tjänsterna som vann priset).

Juryns motivering:

Patienten lever med sin sjukdom, känner den mer än någon annan. Men för att kunna ha ett jämbördigt samtal med sin läkare, utifrån verkliga värden och provsvar, måste patienten ha tillgång till datan. Här har akademiker, med en stor förståelse för den kroniska patientens verklighet, utvecklat verktyg tillsammans med vårdkonsumenterna. När verktyget senare blir tillgängligt på befintliga, välanvända plattformar, då får den här patientgruppen verklig makt.

Årets MedTech Patientmakt Award 2015 går till Ontiledarna.nu och Patientens egen provhantering.

Läs mer:

MedTech Magazine

Årets alla MedTech nomineringar

Project 4D Artriter

Sofia Ernestam