Skip to main content

Niklas Juth är utsedd till "Bioethics Chair" i Sverige

Niklas Juth har utsetts av FN-organet Unesco till "Bioethics Chair" i Sverige och åker på en världskonferens i ämnet till Cypern. Han kommer där att vara ordförande för en session om "genetics and ethics" och presentera föredraget "Ethical and metaphysical aspects of germline genetic modification through CRISPR-cas9".