Skip to main content

DNS-kurser i Widerströmska huset

Kurser för sjuksköterskor och läkare i december

DNS-kurserna har ett gemensamt fokus att träna samtal med patienter som har en allvarig sjukdom. Skådespelare deltar och simulerar patienter i samtalsträningen. Strukturerad träning i grupper ger möjlighet till feedback och gemensamt kunskaps -och erfarenhetsutbyte. DNS står för "De nödvändiga samtalen".

Den 5 december ges en DNS-kurs för sjuksköterskor i Widerströmska huset på KI campus Solna.

Kursen för sjuksköterskor är nu fulltecknad.

Den 12-13 december är det dags för läkare att erbjudas en DNS-kurs, också i Widerströmska huset.

Mer information och anmälan här.