Skip to main content

Vilka mottagningar deltar i forskningsprojektet?

Finns det möjlighet att gå i KONTAKT utanför forskningsprojektet?

Totalt har tolv mottagningar runt om i länet deltagit i forskningsprojektet. När nu forskningsprojektet börjar närma sig sitt slut innebär det att vi på Karolinska Institutet/KIND inte längre kommer hålla i rekryteringen och slussa deltagare till olika mottagningar. I stället är det upp till de enskilda mottagningarna att själva planera hur och om de vill implementera KONTAKT i sitt ordinarie behandlingsutbud (utanför forskningsprojektet).

Eftersom vi på KI/KIND inte längre rekryterar ber vi er som fortfarande är intresserade av att gå i KONTAKT att i stället vända er direkt till er lokala BUP-mottagning. Nedan följer en lista på de mottagningar som varit med i forskningsprojektet. Även om inte den BUP-mottagning som ni brukar gå till finns med i listan kan ni vända er till er nuvarande behandlare för att undersöka vilka möjligheter som finns att antingen starta KONTAKT på er mottagning eller också få remiss till annan mottagning.

Följande har ingått i projektet:

BUP Brommaplan
BUP Danderyd
BUP Jakobsberg
BUP KIND
BUP Mellanvården NO
BUP Sollentuna (2012-2013)
BUP Solna
BUP Södertälje (2012-2014)
BUP Täby
BUP Mellanvården SV
BUP Skärholmen
PRIMA-barn Järva

Andra KONTAKT- projekt

Under 2013 genomfördes ett samarbetsprojekt mellan BUP-KIND och Aspergercenter med syfte att utvärdera KONTAKT inom Habilitering och hälsas verksamhet. Resultatet visade på att KONTAKT har en lovande effekt. Detta bekräftar tidigare resultat vid pilot-studie i Tyskland (2009) och BUP i Stockholm läns landsting (2011). För de barn och tonåringar som har en diagnos inom autismspektrum (inklusive Asperger) men inte har någon kontakt med BUP hänvisar vi till antingen Aspergercenter eller er lokala habiliteringsmottagning.

Slutligen kommer BUP-KIND/KIND att under våren 2015 påbörja ett samarbete med Psykiatriskt forskningscentrum i Örebro läns landsting där man vill undersöka möjligheterna att implementera KONTAKT utanför Stockholm.

​Här hittar du alla oss som arbetar med projektet KONTAKT:

Stående, från vänster: M. Ljungström, E. Nordin, M. Petrus, A. Appelgren, S.P. Borg, M. Liljequist, J. Asztalos L. Skogsholm, T. Magnusdottir, M. Nord, D. Rautio, A. Råde, O. Förlin, Å. Garetsos, K. Sandborg, O. Hallander, E. Malm, E. Hanberger. Sittande: C. Coco, S. Bölte (projektansvarig och huvudhandledare), N. Choque Olsson (doktorand och projektledare), E. Serlachius (bihandledare), A. Monsalves. Infällda bilder: A. Görling, S. Hansson, Å. Hedfors Moretti, V. Einarsson, H. Alopaeus-Holmström B. Vestlund, E. Durve, W. Kugelberg Jonsson. Inte med i bilden: E. Jani, M. Nordin, E. Larsson, L. Skog, A. Håkansson, O. Flygare, M. Herrgård, E. Bihl, M. Samuelsson och R. Fondberg.