Skip to main content

Frågor och svar om hjärndonation

Fråga: Hur förvaras hjärnorna i Hjärnbanken?

Svar: De förvaras i låsta utrymmen i Huddinge sjukhus lokaler, dels fixerade i formalin och dels nedfrysta i frysar i minus 70 grader.

Fråga: Hur länge har Hjärnbanken funnits och hur många hjärnor finns där?

Svar: Hjärnbanken vid Karolinska Institutet har i sin nuvarande form funnits sedan 2010 och är en vidareutveckling av Huddinge Brain Bank som grundades 1988 av Professor Bengt Winblad. Omkring 900 hjärnor fanns år 2014 i Hjärnbanken.

Fråga: Hur går det till när man forskar på hjärnor?

Svar: Forskning på hjärnor bedrivs på många olika sätt och med varierande metoder, allt beroende på forskarnas specifika frågeställningar. Hjärnorna kan bland annat användas för biokemiska, molekylärbiologiska, genetiska och morfologiska studier. Forskningen kan bidra både till bättre diagnostik av neurologiska sjukdomar och ökad förståelse för utveckling, åldrande och sjukdomar i nervsystemet.