Skip to main content

Andra hjärnbanker i världen

Idag finns lovande vetenskapliga metoder för att förstå mer om hjärnans utveckling och förändringar, men utan tillgång på donerade hjärnor har forskarna begränsade möjligheter att få ny kunskap. Därför har så kallade ”Hjärnbanker” skapats på olika platser i världen, där donerade hjärnor omhändertas för forskning, till exempel vid Harvard i USA och Oxford i Storbritannien.

The Harvard Brain Tissue Resource (USA)

Följ med forskarna in i världens största hjärnbank och se hur hjärnorna tas om hand och förvaras. I den här filmen från National geographic får du en inblick i The Harvard Brain Tissue Resource där över 7000 hjärnor från människor förvaras.

Se filmen om The Brain Bank at Harvard (3 min 2 sek)

Brain Bank for Autism (Oxford, Storbritannien)

Värdet av donerad hjärnvävnad för forskning har uppmärksammats av "Brain Bank for Autism" i Storbritannien med en film där forskare och anhöriga berättar om donation av hjärnvävnad. I filmen berättar bland andra forskaren och psykiatern Lorna Wing om sin egen dotter som hade diagnosen autism och vars hjärna donerades till "Brain Bank for autism" när dottern avled i vuxen ålder.

Se filmen "Introducing the Brain Bank for Autism" (14 min 29 sek)