Skip to main content

Uppdragsutbildningar vid KBH

Uppdragsutbildningar/-kurser ges bl.a. inom:

  • Barnonkologisk vård för sjuksköterskor, 30 hp
  • Barn som far illa - att upptäcka och agera, 7.5 hp
  • Barn, unga och trauma, 7.5 hp
  • Barn, unga och sexuell övergreppsproblematik, 7.5 hp
  • Perioperativ omvårdnad inom pediatrisk kirurgi, 15 hp
  • Tidigt föräldraskapsstöd, 7.5 hp
  • Specialistutbildning med magisterexamen för sjuksköterskor inom barn & ungdom med inriktning mot neonatal omvårdnad, 60 hp