Skip to main content

Experimentell tillväxtforskning - projekt

Projekten presenteras mer ingående på vår engelska sida

Forskningsprojekt

Bone development and cancer
Farasat Zaman - BS (Hons), PhD

Modulation of longitudinal bone growth by SERMs
Elham Karimian, MD, PhD

Underlying mechanisms and prevention of growth retardation
Dionysios Chrysis, MD, PhD

Imaging techniques of the human growth plate
Evaldas Laurencikas, MD, PhD

Tall stature; associated problems and treatment
Emelie Bunyi, MD, PhD

Doktorandprojekt

Estrogen actions in growth plate cartilage
- Doktorandprojektets syfte är att kartlägga hur könshormoner påverkar längdtillväxten och därigenom möjliggöra framtagandet av nya behandlingsprinciper vid onormal längdtillväxt hos barn och ungdomar.
Maryam Iravano, doktorand

New treatment of growth failure and osteoporosis caused by glucocorticoids and inflammation
- Det överbryggande syftet med doktorandprojektet är ta fram ny behandling för att kunna förebygga kortvuxenhet och benskörhet orsakad av kroniska inflammatoriska sjukdomar och/eller den kortisonbehandling som patienterna ofta måste genomgå.
Bettina Sederquist, doktorand

GH action in the growth plate
Katja Sundström, doktorand

Short- and long-term safety of childhood growth hormone treatment
-Syftet med doktorandprojektet är att studera säkerheten på kort och lång sikt efter tillväxthormonbehandling under barndomen.
Anders Tidblad, doktorand

Kontakt: Lars Sävendahl, Professor, Forskargruppsledare