Skip to main content

Nationell tvärvetenskaplig forskarskola i registerbaserad forskning

Syftet med Swedish Interdisciplinary Graduate School in Register-Based Research (SINGS) är att stimulera interdisciplinär forskning och ge en fördjupad kunskap om och förståelse för hur registerdata kan och bör användas i forskning.

Utbildningen är ett resultat av Vetenskapsrådets satsning på att stärka forskning som utnyttjar Sveriges unika infrastruktur av register; Swedish Initiative for research on Microdata in the Social and Medical Sciences (SIMSAM). SIMSAM-noderna utgörs av sex forskningsnoder vid fyra olika universitet (Lunds Universitet, Umeå Universitet, Karolinska Institutet och Stockholms Universitet) samt en forskarskola vid KI.

Forskarskolan är tänkt att stimulera till aktivt nätverksbyggande både för studenter och seniora forskare inom registerbaserad forskning. Forskarskolan är ett komplement till de obligatoriska kursmomenten som krävs vid respektive universitet och institution.

Mer information om Nationell tvärvetenskaplig forskarskola i registerbaserad forskning

Frågor

Universitetsadjunkt

Anita Berglund

Telefon: 08-524 874 66
Enhet: Translationell Epidemiologi
E-post: Anita.Berglund@ki.se