Skip to main content

Fysisk aktivitet kan minska risken för LADA

Doktoranden Rebecka Hjort har intervjuats i Dagens Medicin om sin studie som visar på samband mellan fysisk aktivitet och minskad risk för LADA.

Det var under den årliga konferensen EASD Rebecka Hjort(European Association for the Study of Diabetes) i Berlin i oktober som Rebecka presenterade resultaten från en ny studie som baseras på data insamlat i ESTRID (som bygger på deltagande i ANDIS-registret i Skåne) samt i den norska HUNT-studien. Resultaten tyder på en minskad risk för LADA om man är fysiskt aktiv. Man vet sedan tidigare att fysisk aktivitet har positiva effekter på typ 2-diabetes redan vid låga nivåer men när det gäller LADA verkar det krävas mer intensiv fysisk aktivitet för att minska risken. Forskarna menar att detta kan bero på att det krävs mer för att kompensera för den minskade insulinfrisättningen vid autoimmun diabetes.

Eftersom man vet att gener spelar roll vid utvecklingen av diabetes delade forskarna också in deltagarna utifrån om de hade hög genetisk risk eller låg genetisk risk för LADA. Där såg man inte samma positiva effekter av fysisk aktivitet hos dem med hög genetisk risk. Rebecka betonar dock att detta inte innebär att fysisk aktivitet är oviktigt för denna grupp eftersom det har så många andra positiva effekter på hälsan, bland annat genom ett minskat BMI.

Läs hela artikeln här: https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2018/10/04/fysisk-aktivitet-kan-minska-risk-for-lada/.