Perioperativ vätske-, natrium-, och glukosbalans hos barn | Akut njursvikt hos kritiskt sjuka barn

Hos barn är (iatrogen) hyponatremi, hypoglykemi samt hyperglykemi i den perioperativa perioden associerat med ökade komplikationer och dödlighet. Barn är mer känsliga jämfört med vuxna. Vår forskargrupp, under Urban Flärings ledning, har visat hög incidens av hyponatremi och hyperglykemi när man använt tidigare rutiner.

Våra resultat har medfört nya rutiner för barn > 1 år. För närvarande fokuserar vi på spädbarn för att undersöka om nära-isoton lösning i 1 % glukos är en ideal intraoperativ underhållsvätska för dessa barn då den har potential att minska risk för natrium och glukosrubbningar. Parallellt undersöks glukosproduktionshastighet samt energiproduktion intraoperativt för att ge fysiologiskt underlag till resultaten. 

Vi har tidigare visat att mortaliteten under intensivvård hos barn är låg jämfört med vuxna, men att den ökar avsevärt om akut njursvikt (AKI) uppstår. Hos de hårdast drabbade barnen måste dialysbehandling (CRRT) startas. CRRT-komplikationer är bristfälligt undersökta hos barn.

Vi undersöker nu möjliga trombotiska komplikationer vid CRRT-behandling. Dessutom genomför vi en uppföljningsstudie där vi undersöker incidensen av kronisk njursviktsutveckling hos de patienter som drabbats av den svåraste formen av AKI. Målet är att tidigt finna barn med försämrad njurfunktion så de snabbt kan få medicinsk behandling och därmed förhindra eller uppskjuta behov av kronisk dialys eller transplantation. 

Forskargruppsledare

Urban Fläring

Docent, Gruppledare

Åke Norberg

Docent, bihandledare

Olav Rooijackers

Professor, bihandledare

Per-Arne Lönnqvist

Professor, bihandledare

Isabelle Szeps

Doktorand

Foundations

  • Njurfonden
  • Läkarsällskapet
  • Sällskapet Barnavård

Publikationer

Low Plasma Sodium Concentration Predicts Perforated Acute Appendicitis in Children: A Prospective Diagnostic Accuracy Study.
Lindestam U, Almström M, Jacks J, Malmquist P, Lönnqvist PA, Jensen BL, Carlström M, Krmar RT, Svensson JF, Norberg Å, Fläring U
Eur J Pediatr Surg 2020 Aug;30(4):350-356

Short- and Long-Term Outcome in Critically Ill Children After Acute Interhospital Transport to a PICU in Sweden.
Hannegård Hamrin T, Radell PJ, Fläring U, Berner J, Eksborg S
Pediatr Crit Care Med 2020 07;21(7):e414-e425

Serum selenium in critically ill patients: Profile and supplementation in a depleted region.
Broman LM, Bernardson A, Bursell K, Wernerman J, Fläring U, Tjäder I
Acta Anaesthesiol Scand 2020 07;64(6):803-809

Incidence of and risk factors for venous thrombosis in children with percutaneous non-tunnelled central venous catheters.
Östlund Å, Fläring U, Norberg Å, Dahlberg A, Berner J, Kaiser S, Vermin L, Svenningsson A, Frisk T, Larsson P, Andersson A
Br J Anaesth 2019 Sep;123(3):316-324

Fluid balance after continuous renal replacement therapy initiation and outcome in paediatric multiple organ failure.
Andersson A, Norberg Å, Broman LM, Mårtensson J, Fläring U
Acta Anaesthesiol Scand 2019 09;63(8):1028-1036

Sodium and water homeostasis in children admitted with acute appendicitis: a prospective study.
Lindestam U, Fläring U, Almström M, Andersson A, Svensson JF, Malmquist P, Jacks J, Lönnqvist PA, Jensen BL, Carlström M, Krmar RT
Pediatr Res 2019 07;86(1):5-8

Low serum selenium is associated with the severity of organ failure in critically ill children.
Broman M, Lindfors M, Norberg Å, Hebert C, Rooyackers O, Wernerman J, Fläring U
Clin Nutr 2018 08;37(4):1399-1405

Whole blood glutathione status and ICU morbidity in critically ill children.
Fläring U, Ekmark L, Wernerman J, Rooyackers O
Acta Anaesthesiol Scand 2015 Nov;59(10):1311-8

Plasma glutamine deficiency is associated with multiple organ failure in critically ill children.
Ekmark L, Rooyackers O, Wernerman J, Fläring U
Amino Acids 2015 Mar;47(3):535-42

The efficacy of hypotonic and near-isotonic saline for parenteral fluid therapy given at low maintenance rate in preventing significant change in plasma sodium in post-operative pediatric patients: protocol for a prospective randomized non-blinded study.
Fläring U, Lönnqvist PA, Frenckner B, Svensson JF, Ingolfsson I, Wallensteen L, Stigzelius S, Kowalski J, Krmar RT
BMC Pediatr 2011 Jul;11():61

Kontakt

Urban Fläring

Docent