Skip to main content

Mikrocirkulationsfysiologi

Vår forskning syftar till en ökad förståelse av signalvägar som styr aktivering och rekrytering av vita blodkroppar vid inflammation, samt att klarlägga mekanismer för inflammatoriska cellers inverkan på blodkärlens funktion och integritet.

Inflammation är vävnadens reaktion på skadliga stimuli och en nödvändig process för neutralisering och eliminering av främmande och infektiösa agens. Inte sällan utlöses dock ett inflammatoriskt angrepp mot i sig apatogena ämnen eller kroppsegna strukturer. En sådan missriktad aktivitet leder till varierande grad av vävnadsskada och funktionsstörning, och utgör grund för flertalet av våra stora folksjukdomar (allergi/astma, ateroskleros, autoimmuna sjukdomar med flera). Här spelar leukocytaktivering och nedsättning av kärlväggens selektiva barriärfunktion en central roll i sjukdomsutvecklingen.

Genom komplementärt utnyttjande av tekniker in vivo och in vitro strävar vi efter att få ökad kunskap om vita blodkroppars aktiveringsmönster och påverkan på omgivande vävnadstrukturer. Denna kunskap kan förhoppningsvis bidra till bättre möjligheter att förebygga och behandla inflammatoriska sjukdomsprocesser.

Gruppmedlemmar

Lennart LindbomProfessor
Erik LundebergDoktorand
Joel RasmusonDoktorand

Utvalda publikationer

22701042

20498669

20472897

19151333

18787642 

18490516

15016372

11590435

11457895

10839800

Kontakta forskargruppsledaren

Professor

Lennart Lindbom

Telefon: 08-524 872 07
Enhet: Lindbom Lennart grupp - Mikrocirkulationsfysiologi
E-post: Lennart.Lindbom@ki.se