Skip to main content

Integrativ smärtforskning

Integrative Pain research group 2014

Forskningen i vår grupp syftar till att identifiera mekanismerna bakom neuropatisk smärta och att hitta behandlingsmetoder mot smärttillståndet.

Neuropatisk smärta - en typ av kronisk smärta - som följd av sjukdom eller på grund av skada i nervsystemet är ett betydande medicinskt och socio-ekonomiskt problem eftersom det är så komplext, långvarigt och svårbehandlat.

Vår förståelse för mekanismerna bakom neuropatisk smärta är fortfarande ganska begränsad. Dessutom måste man komma ihåg att andra typer av smärta, till exempel smärta som orsakas av cancer eller artrit, kan ha inslag av neuropatisk smärta, åtminstone i den kroniska fasen. Smärtan efter en skada i centrala nervsystemet är en variant av neuropatisk smärta som visat sig vara synnerligen svår att behandla.

Forskningen i vår grupp

Vi har etablerat nya modeller av neuropatisk smärta som möjliggör studier av karpaltunnelsyndrom och trigeminusneuralgi. Vår forskning har som mål att utnyttja dessa modeller för att reda ut mekanismerna bakom neuropatisk smärta och hitta effektiva behandlingsmetoder.

Det är väl känt bland läkare att patienter med exakt samma skador kan uppleva olika mycket smärta. En tes är att genetiska faktorer spelar en viktig roll i hur känslig en viss individ är för smärta. Vi bedriver forskning i syfte att identifiera gener som kan ligga bakom smärtkänslighet, speciellt neuropatisk smärta.

Det har varit känt ganska länge att smärttillstånd är ojämnt fördelade mellan könen. Många kroniska smärttillstånd är överrepresenterade bland kvinnor. Några är vanligare hos män, och några är lika vanliga hos båda könen. Vår grupp studerar könsskillnader i känslighet för akut smärta och i utveckling av neuropatisk smärta. Vårt mål är att utveckla och förfina modeller för kronisk smärta som kan använda för att studera kliniskt relevanta smärtproblem som är vanliga bland kvinnor.

Gruppmedlemmar

Stefan GrassAnknuten
Jingxia HaoSenior forskare
Zsuzsanna Wiesenfeld-HallinProfessor emerita
Xiaojun XuUniversitetslektor

Projekt

Information om gruppens projekt finns på engelska.

Publikationer

19406371

19285805

18258366

17764842

16290886

15711542

14662726

14654304

Physiological and pharmacological characterization of a rat model of spinal cord injury pain after ischemic spinal cord injury.
Xu XJ, Hao JX, Wiesenfeld-Hallin Z.
In: Yezierski RP, Burchiel K, editors. Spinal cord injury pain: Assessment, mechanisms, management. Vol 23, Progress in pain research and management. Seattle (WA): IASP Press; 2002. p. 17587.

Forskargruppsledare

Professor emerita

Zsuzsanna Wiesenfeld-Hallin

Enhet: Wiesenfeld-Hallin Zsuzsanna grupp - Integrativ smärtforskning
E-post: Zsuzsanna.Wiesenfeld-Hallin@ki.se