Integrativ smärtforskning

Forskningen i vår grupp syftar till att identifiera mekanismerna bakom neuropatisk smärta och att hitta behandlingsmetoder mot smärttillståndet.

Xiaojun Xu research group

Neuropatisk smärta - en typ av kronisk smärta - som följd av sjukdom eller på grund av skada i nervsystemet är ett betydande medicinskt och socio-ekonomiskt problem eftersom det är så komplext, långvarigt och svårbehandlat.

Vår förståelse för mekanismerna bakom neuropatisk smärta är fortfarande ganska begränsad. Dessutom måste man komma ihåg att andra typer av smärta, till exempel smärta som orsakas av cancer eller artrit, kan ha inslag av neuropatisk smärta, åtminstone i den kroniska fasen. Smärtan efter en skada i centrala nervsystemet är en variant av neuropatisk smärta som visat sig vara synnerligen svår att behandla.

Forskningen i vår grupp

Vi har etablerat nya modeller av neuropatisk smärta som möjliggör studier av karpaltunnelsyndrom och trigeminusneuralgi. Vår forskning har som mål att utnyttja dessa modeller för att reda ut mekanismerna bakom neuropatisk smärta och hitta effektiva behandlingsmetoder.

Det är väl känt bland läkare att patienter med exakt samma skador kan uppleva olika mycket smärta. En tes är att genetiska faktorer spelar en viktig roll i hur känslig en viss individ är för smärta. Vi bedriver forskning i syfte att identifiera gener som kan ligga bakom smärtkänslighet, speciellt neuropatisk smärta.

Det har varit känt ganska länge att smärttillstånd är ojämnt fördelade mellan könen. Många kroniska smärttillstånd är överrepresenterade bland kvinnor. Några är vanligare hos män, och några är lika vanliga hos båda könen. Vår grupp studerar könsskillnader i känslighet för akut smärta och i utveckling av neuropatisk smärta. Vårt mål är att utveckla och förfina modeller för kronisk smärta som kan använda för att studera kliniskt relevanta smärtproblem som är vanliga bland kvinnor.

Gruppmedlemmar

Stefan Grass – Anknuten

Jingxia Hao – Senior forskare

Zsuzsanna Wiesenfeld-Hallin – Professor emerita

Xiaojun Xu – Universitetslektor, forskargruppsledare

Publikationer

Sex differences in the development of localized and spread mechanical hypersensitivity in rats after injury to the infraorbital or sciatic nerves to create a model for neuropathic pain.
Dominguez CA, Kouya PF, Wu WP, Hao JX, Xu XJ, Wiesenfeld-Hallin Z
Gend Med 2009 ;6 Suppl 2():225-34

Ablation of estrogen receptor alpha or beta eliminates sex differences in mechanical pain threshold in normal and inflamed mice.
Li L, Fan X, Warner M, Xu XJ, Gustafsson JA, Wiesenfeld-Hallin Z
Pain 2009 May;143(1-2):37-40

Functional MRI of the brain detects neuropathic pain in experimental spinal cord injury.
Endo T, Spenger C, Hao J, Tominaga T, Wiesenfeld-Hallin Z, Olson L, et al
Pain 2008 Aug;138(2):292-300

Genetic analysis of neuropathic pain-like behavior following peripheral nerve injury suggests a role of the major histocompatibility complex in development of allodynia.
Dominguez CA, Lidman O, Hao JX, Diez M, Tuncel J, Olsson T, et al
Pain 2008 Jun;136(3):313-9

Sex differences in pain perception.
Wiesenfeld-Hallin Z
Gend Med 2005 Sep;2(3):137-45

Allodynia limits the usefulness of intraspinal neural stem cell grafts; directed differentiation improves outcome.
Hofstetter CP, Holmström NA, Lilja JA, Schweinhardt P, Hao J, Spenger C, et al
Nat. Neurosci. 2005 Mar;8(3):346-53

A nitric oxide (NO)-releasing derivative of gabapentin, NCX 8001, alleviates neuropathic pain-like behavior after spinal cord and peripheral nerve injury.
Wu WP, Hao JX, Ongini E, Impagnatiello F, Presotto C, Wiesenfeld-Hallin Z, et al
Br. J. Pharmacol. 2004 Jan;141(1):65-74

Opioid hyperalgesia and tolerance versus 5-HT1A receptor-mediated inverse tolerance.
Xu XJ, Colpaert F, Wiesenfeld-Hallin Z
Trends Pharmacol. Sci. 2003 Dec;24(12):634-9

Physiological and pharmacological characterization of a rat model of spinal cord injury pain after ischemic spinal cord injury.
Xu XJ, Hao JX, Wiesenfeld-Hallin Z.
In: Yezierski RP, Burchiel K, editors. Spinal cord injury pain: Assessment, mechanisms, management. Vol 23, Progress in pain research and management. Seattle (WA): IASP Press; 2002. p. 17587.

Kontakt

Xiaojun Xu

Anknuten till Forskning
XX
Innehållsgranskare:
Karin Wrangö
2023-08-17